Semesterstängt

Den tropiska hettan har slagit klorna i hela landet. Det går inte att jobba. Det går inte att tänka. Därför tar Alvarsamt semester månaden ut. Alla läsare önskas en lat och fortsatt somrig juli. Vi ses 1 augusti.

Staffan

semester

Taggad

gåtfullt kors

Bakom Segerstads kyrka står detta uthus. Kanske är det ett hemlighus. Kanske är det en redskapsbod. Tidigare har det uppenbarligen varit värdigt kristendomens allra vanligaste symbol. Man kan undra vad som låg bakom den uppenbara värdedegraderingen. Eller har vi åter att göra med tidens tand?

uthuset

Stensjö by

Väster om Öland ligger Sverige. Vi åkte dit. Mixa Vilhelm Moberg med Astrid Lindgren, tillsätt en tunna historia och några skopor byggnadskonst, emigration och Fattigsverige. Krydda med odlingsrösen, handmjölkning, nostalgi, hässjning, landsbygdsromantik, året-om-slit, tystnad och frid. Du får då Stensjö by en mil norr om Oskarshamn – fågelvägen bara drygt två mil från Ölands norra horn. Stensjö by – något liknande har vi aldrig tidigare skådat.

stensjöby_01Under mitten av 1900-talet blev lantbruket i byn allt olönsammare. Genom initiativ av professor Erik Stensiö köptes hela byn av Kungliga Vitterhetsakademien och ett 30-årigt restaureringsarbete inleddes. Under 1800-talet omfattade byn ett 60-tal byggnader, i dag finns drygt hälften kvar. I dessa trakter har människan drivit jordbruk sedan 4 500 år tillbaka. Som mest hade Stensjö by 160 invånare. Befolkningstappet var periodvis stort. Mellan 1868 och 1925 utvandrade ett 40-tal personer med anknytning till byn och mellan 1840 och 1935 sökte sig 2 400 från socknen, 80 000 från länet och över en miljon från landet – nästan alla till Amerika.

stensjöby_15Gärdesgårdar höll boskapen där den skulle vara, så är det även i dag i Stensjö by där det finns hagar, ängar och åkrar. Hagar används bara till bete. Ängar slås och kan därefter också användas som betesmark. Åkrar sås, skördas, plöjs, gödslas och sås igen. Till gärdesgårdsstörarna användes en eller ek och mellan dem lades stänger av gran eller tall och man band ihop konstruktionen med grangrenar som värmts över eld för att bli lättare att jobba med. Gärdesgårdar kräver mycket underhållsarbete, och väl fungerande gärdesgårdar krävdes förr i tiden i lag. 

stensjöby_02”Tittis stuga”, ett tvåvåningshus med vacker utsikt över byn. Här bodde en gång tjänstejonet Kristina ”Titti” Nilsson. ”Tittis stuga” var en så kallad undantagsstuga dit gårdens äldre fick flytta då en yngre generation tog över.

stensjöby_13”Torpet” är kanske paradexemplet på sinnebilden av det allra ”svenskaste” som finns: den röda stugan med vita knutar. 

stensjöby_12Gärdesgårdar slingrar sig hit och dit genom markerna. Om man – utan vetenskaplig precision – räknar med att det går åt 12 unggranar per fem meter gärdesgård krävs det till en mil gärdesgård 24 000 granar. Det blir ett närmast ofattbart arbete att utföra: fällning, kvistning, transport och slutligen slitet med själva gärdesgårdsresningen…

stensjöby_05Stilrent och harmoniskt. Folket på landet hade förr i världen ofta ett välutvecklat sinne för proportioner. Här har dagens arkitekter mycket att lära. Ekonomibyggnaderna har takspån av trä, medan bostadshusen har tegeltak.

stensjöby_04Nån form av våt- eller ängsmark som sprängt sig in mellan åkertegar och skogspartier. Stensjö by var före utdikning av området ”en stenig ö”.

stensjöby_14Vi har aldrig sett så rena kreatur som den rödkulliga i Stensjö by. Hårremmen är rödbrun och tät och glansig. Både kor och kalvar var dessutom nyfikna och lugna. 

stensjöby_21En liten bäck var guld värd på den tiden det inte bara var att lyfta på luren och beställa brunnsborrning.

stensjöby_23På sina ställen finns mera sten än betesmark. Förr lade man ofta upp stenarna i stora högar, så kallade odlingsrösen eller röjningsrösen. Stensjö by nämns första gången i skrift 1351. Den stavades då Stenzöö – ”den steniga ön”.

stensjöby_07Det finns en hel del får i byn. Dessa lär vara av rasen ryafår. Tidigare fanns även getter. Småland lär vissa perioder ha varit det gettätaste landskapet i landet.

stensjöby_16Landskapet är omväxlande med frodiga åkrar som skär in bland kullar, våtmarker, hagar och ängar. De svenska blomsterängarna är faktiskt bland de artrikaste i hela världen.

stensjöby_22Rödkullig boskap. Den har sitt ursprung i den utdöda Smålandskon.

stensjöby_25Här och var har inlandsisen kastat av sina fripassagerare. De mindre av dessa återfinns i Smålands alla mil av stenmurar, som är livgivande tillhåll för örter, ormbunkar, mossor, lavar, möss och ormar.

stensjöby_10Det är stenigt. Det är magert. Men det är vackert.

stensjöby_18Alla byggnader förefaller utplacerade på sina rätta ställen. Lägg märke till den ovanligt lilla ”knäcken” på mansardtaket på huset till höger.

stensjöby_06Bygata. Utmed den finns ladugård, vedbod, hönshus, svinstia och redskapsbod. Där finns också vagnsbod, stall, höskulle, tvättstuga och utedass. Till vänster skymtar brunnen. Det blev många hinkar när korna och hästarna skulle vattnas.

stensjöby_08Här och var ligger rödkullorna och betraktar världen till stilla idisslande.

stensjöby_09Vackert målade lador. Det krävdes stora utrymmen för hö men också för löv och kvistar från hamlade träd. Man räknade med att ett enda får behövde 200 lövkärvar för att klara vintern. Till detta kom foder till grisar och höns. Råg och havre torkades i skylar, i Småland även kallade ”snesar” eller ”krakar”.

stensjöby_24Omväxlande småländskt landskap med många lövträd, ormbunkar och enar. Och alla fält är omringade av gärdesgårdar. Runt byn kan du gå inte mindre än fyra olika vandringsleder.

stensjöby_17Denna utsikt över delar av byn hade tjänstejonet ”Titti” från sitt hus. De två mindre husen till höger i bild är tvättstugor.

stensjöby_03Falurött och gräsgrönt i milt sommarljus.

stensjöby_11Siesta i Bredgottfabriken. Kalvarna är utanför bild. Om dessa kor ska benämnas dikor eller amkor är jag inte man att avgöra.

stensjöby_20Stilren arkitektur. Enkelt och sparsmakat. Jag blir imponerad av vad människor förr kunde bygga av det lilla som fanns tillhands – med enkla redskap.

stensjöby_28Det finns flera olika slingor att vandra i och runt Stensjö by. En av dem går till den vackra Virån varifrån man kan fortsätta till den 16 mil långa Ostkustleden.

stensjöby_26I Virån finns över 20-talet fiskarter, många ganska ovanliga, bland annat mal.

stensjöby_19Här fattas bara ett skogsrå och ett troll för att sagobilden ska fulländas.

stensjöby_27Gångbro över Virån.

stensjöby_29Ett mindre muséum med företrädesvis bruksföremål finns också i Stensjö by.

stensjöby_30I denna märkliga by kan du också se en vacker utställning om ödehus. Sammanfattningsvis kan sägas att det finns många anledningar till att besöka Stensjö by. Väldigt många.

Taggad

allt har sin tid…

Det var en gång en fabrik i Grönhögen… Vill du se hur den ser ut exteriört kan du gå till detta inlägg.

ruin_01

ruin_02

ruin_03

ruin_04

ruin_05

ruin_06

ruin_07

ruin_08

ruin_09

ruin_10

ruin_11

Taggad

Kär plugg med eleganta blommor

Snart har de nog blommat ut men på midsommadagens kavlugna morgon lyste de vita och ljusblå i motljuset, potäteblommorna på Staffan Peterssons teg norr om Degerhamn.

Potatisen/potäten/jordpäran är faktiskt en flerårig ört nära släkt med tomaten. Det är de kalla svenska vintrarna som gör den ettårig.

potisblommor_2 Några vallmor kastar ett rött färgstänk i allt det gröna.

potisblommor_1Två sorters potatis med olika färg på blommorna. 

Taggad

politiker om ”vision hela alungården”, avslutningen

BarvestadCharlotte Barvestad, Ölandspartiet. Till vänster Henrik Yngvesson Moderaterna och till höger Hans Sabelström, Centerpartiet.

Sista parti i Mörbylånga kommun att svara på frågan Hur ser du/ditt parti på ”Vision hela Alungården?” är Ölandspartiet. Från mötet i Södra Möckleby Folkets hus 4 juni ”hör” vi Charlotte Barvestad. Moderator är Uno Magnusson.

Charlotte Barvestad, Ölandspartiet:
Grundtanken i Ölandspartiets politik är att alldeles oavsett var i kommunen man bor så ska man ha lika rätt till kommunal service och till den offentliga servicen. Det ska inte vara avhängingt av att man bor i förstadsområden att man ska ha tillgång till äldreboende eller trygghetsboende, vilket vi inte heller har. Själv bor jag på östra Öland och jag funderar på att begära reduktion av landstingsskatten för jag är lite pisst of på det här med KLT och jag förstår att ni känner ungefär samma sak här nere. Ni är lite irriterade på att inte få tillbaka det ni betalar för. Nu vill jag säga att vår uppfattning är att man ska kunna bo på södra Öland, man ska kunna ha samma rättigheter, samma möjligheter som om man bor uppe kring Färjestaden. Vi ser gärna trygghetsboende eftersom vi vet, att finns det trygghetsboende så minskar också trycket på dom särskilda boendena. Då kan vi skjuta det lite framför oss, men vi kommer inte att kunna skjuta på det i all evighet, eftersom vi vet att dom äldre i kommunen blir fler och fler. Just nu har vi ingen kö till dom särskilda boendena, omvårdnad och demens. Men inom fem år så har den andelen av befolkningen ökat så då kommer vi att behöva fler boenden. Det… Det är bara att titta på statistiken hur den ser ut i dag och titta på och göra prognos fem år framåt i tiden. Och det måste vi ta hänsyn till. Nu sätter inte jag mig på några höga hästar och tror att jag kan påverka hela kommunpolitiken eftersom jag sitter rätt så ensam för Ölandspartiet än så länge… Men det här är nånting jag har försökt å börja driva på… Vi måste se framåt och inte säga om fem år att å, hoppsan nu har vi fler äldre som behöver nånstans och bo. Oj, ska vi börja fundera på att bygga nu och sen skjuta på det beslutet ytterligare några år framåt innan det är effektuerat. Vi måste bli bättre på att planera, vi måste bli bättre på att se var bor våra människor, var bor vår befolkning, vad finns det för behov? Skolor, äldreboenden, trygghetsboenden, hälsovård och så vidare, allt det som ligger inom kommunala kärnverksamheten. Det är vår skyldighet å se till att den finns.

Uno Magnusson:
Tack. Tack ska du har för det.

Bmmmmmmmmmmmmmm (kraftig störsignal från högtalaren)

Uno Magnusson:
I händelse av att nån har somnat till så har vi såna här väckningssignaler då och då… Det var alltså Alungården, det och vi har ju fått olika förslag. Man kan ana sej till att några trycker mer på privat ägande, privat finansiering och andra tycker att vi ska ha det här via skattsedeln – om jag förstår det här rätt. Eh… Jag tror att Eva hade en fråga till…

Eva Hansson Törngren, ordförande i sockenföreningen:
Ja, det jag tänker på det är ju att… Det är ju så viktigt att det görs en planering så att… En del säger i positiva bilden men inte nu, kanske om tio år. Andra säger privata entreprenörer som ska vi ska driva (ohörbart) xxxxx. Och då tänker jag så här att… Ja, (hel mening ohörbar) xxxx xxxx x xx privata entreprenörer xxxxxx xxxxx. Det finns inga privata stora investerare som sätter pengar här nere. Å då menar jag att en kommun måste ju ha ansvar för alla kommuninvånarna där inte dom privata aktörerna vill va.

Uno Magnusson:
Är det någon som har nån, ja… Henrik!

Henrik Yngvesson, Moderaterna:
Ja, fast… Det där med… Eh, det ju är inte riktigt helt överensstämmande… Jag hann inte mer än egentligen börja på den här posten förräns dess attr vi fick ett samtal från en person som ville öppna ett, ett trygghetsboende slash äldreboende på södra Öland. Eh… Nu… rann väl det delvis ut i sanden beroende på att det inte fanns… Hon var här och kikade på Alungården och tyckte väl att det såg intressant ut men inte tillräckligt intressant. Men ändå att det… Intresset finns för att även kunna göra eh… investeringar på södra Öland. Och lite grand som vi diskuterade trygghetsboende i Färjestaden kommer inte heller som det ser ut kommunen vara ägare och driftare utav. Utan även där en privat entreprenör i så fall. Ser… Vad gäller äldreboenden det är kommunens ensak och det ska vi driva. Helt klart.

Uno Magnusson:
Ölandspartiet!

Charlotte Barvestad, Ölandspartiet:
Ja, som jag sa den kommunala kärnverksamheten ska finnas över hela kommunen. Det spelar ingen roll om man bor i Färjestaden eller om man bor i Södra Möckleby eller om man bor i Ottenby. Man ska ha en rättighet till en kärnverksamhet som är lagstadgad och där, Henrik, kan vi inte bara förlita oss på att det finns privata entreprenörer som är villiga att satsa pengar. Vi kanske också måste hjälpa till. Och det kanske rent av e så att vi kan samsas med dom privata aktörerna, kanske att vi kan göra nånting tillsammans så att få det riktigt bra. Så självklart så ska man kunna bo kvar här om man vill och ha tillgång till kommunal service.

Uno Magnusson:
Tack. Kort! Kort!

Henrik Yngvesson, Moderaterna:
Kort replik på det här. Ja. Ehhh… Precis som jag sa. Trygghetsboende är i så fall en privat entreprenör som drift… driftar och äger. Kommunala äldreboenden är nånting annat. Det var inte där som privata entreprenörer skulle komma in.

Margaretha Lööf-Johansson, Socialdemokraterna:
Södra Ölands befolkning har rätt och betalar skatt för… att… att för att kunna få… Eh… Äldreboende av typen… särskilt boende, eh… trygghetsboende, serviceboende det ska finnas… Det ska vara kommunalt drivet, vi har med det i vårt partiprogram för nästa mandatperiod.

Uno Magnusson:
Hans!

Hans Sabelström, Centerpartiet:
Ehh… Det gjordes en enkät som gick ut här till 643, tror jag det var, och det kom in 210 svar. Och det var cirka 55-60 som ville bo kvar i… i Degerhamn, Södra Möckleby. Så att det är klart att… Vi måste försöka tillfredsställa den viljan och gå dom till mötes. Och det är klart… I Färjestan där finns ju… Det är ju ganska stort så där finns privata intressen där byggs både trygghetsboende och fiber uti till… som klarar sej själv utan (ohörbart) xxxxx. Där det inte gör det där får ju kommunen gå in och hjälpa till givetvis.

Uno Magnusson:
Tack. Vänsterpartiet!

Elisabeth Cima Kvarneke, Vänsterpartiet:
Ja, just det här med… Just äldreboende till västra flygeln det är det som är problematiskt för att om jag eller vi i Vänsterpartiet har förstått rätt så är det väldigt dyrt om inte snudd på omöjligt att få det här… få vettiga boenden helt enkelt. Utan det är väldigt små trånga små rum… Man… man får absolut inte rum med sin vävstol, man får rum med en säng i stort sett å… Jag undrar ju hur många av er som skulle vilja bo så när ni blir gamla och behöver ett särskilt boende. Då menar vi att den flygeln bör ju användas i er an… alltså i er andra kulturella aktiviteter eller nåt annat… Vad ni nu kan komma på. Trygghetsboende skulle man kunna ordna i dom villorna som finns. Fullt möjligt att få ett ordentligt bra fungerande trygghetsboende i kommunal regi – i Södra Möckleby.

Uno Magnusson:
Tack. Miljöpartiet!

Eva Öberg, Miljöpartiet:
Eh… I välfärdsberedningen har man träffat bostadsaktiebolagets vd Jonas Evebrandt och han har strängt och tydligt talat om att det blir mycket mycket dyrare att omvandla västra flygeln till boende än att… att göra nytt boende. En ombyggnad till samma syfte så att säga det… det är mycket mycket mera kostsamt och det är därför som vi säger att vi i första hand sälj västra flygeln till exempel – i första hand – också då till Sockenföreningen ordnar verksamhet som ju flera har varit inne på här. Det…. Det är alltså… Om man ska skapa ett trygghetsboende eller någon form av… av annan omsorg om äldre i… i Södra Möckleby så är nybyggnation den en… enklaste lösningen och jag använde begreppet Äppelgården som en symbol för ett modernt boende. Vi kallar det ju väldigt gärna för Fågel… gården.

Uno Magnusson:
Tack. Ölandspartiet!

Charlotte Barvestad, Ölandspartiet:
Det är sett ur Ölandspartiets synvinkel inte om, Eva, det är när… det ska finnas tillgång till trygghetsboende och äldreboende. Och man ska inte behöva flytta till Färjestaden eller Mörbylånga.

Uno Magnusson:
Tack.

Nina Åkesson Nylander, Kristdemokraterna
Kristdemokraterna lämnade in i våras en motion till kommunfullmäktige där vi vill att kommunen ska verkligen ta och titta på hela kommunen och fundera ut var nånstans behöver vi ett nytt äldreboende, alltså ett helt nytt, inte bygga ut, utan ett helt nytt, någonstans. Vi skrev inte var för det vet vi inte än. Många kanske vill s… säger så här… Ja, men det blir väl uppe i Färjestaden. Ja, det bor flest äldre där som det ser ut i dag. Men om man tittar på befolkningsutvecklingen och på åldrar så är jag jättenyfiken på vad den här utredningen kommer fram till. Vi kanske blir förvånade allihopa som sitter här och så kommer det beslut om äldreboende på södra Öland. Men det vet vi inte än. Men bara till en tredjedel. Det måste vi göra. För vi måste ha ett äldreboende till i våran kommun.

Uno Magnusson:
Kort replik, Eva!

Eva Hansson Törngren, ordförande i sockenföreningen:
Och då vill jag… Och då vill jag bara lägga till: Det är fyra mil härifrån till Färjestan och fem mil om man går ännu längre söderut. Det är lika långt åt andra hållet så att satsa här nere. Här finns det många andra saker som vi kan erbjuda till det. Så att vi välkomnar det beslutet i så fall. För övrigt så tycker jag det är förfärligt som du resonerar att där bor… att där det bor flest där ska vi ha äldrevården. Då kan vi bo i Kalmar allihop eller halva… halva Sverige flytta till Stockholm. Där bor också väldig mycket folk. Så det tycker jag inte håller riktigt utan man måste faktiskt se till andra värden i livet än att samla folk där dom redan finns.

(applåder)

Uno Magnusson:
Sen… Sen vet ju alla att det av nån konstig anledning så är det alltid längre från Färjestaden till Degerhamn än från Degerhamn till Färjestaden.

(skratt och applåder)

Margaretha Lööf-Johansson:
Ja, alla är väl klara över att den här flygeln står i beredskap för att kunna ta emot patienter direkt från sjukhuset redan nu om man är i det skedet av livet att man behöver medi… medicinsk områdnad, och vi ser ju att den här flygeln tillsammans med dom resurser som finns runt omkring går att ställa på fötter så att man får ett anpassat boende till dom olika behov man har, omedelbart och med kommunal drift. Och det är det som vi vill satsa på.

Uno Magnusson:
Tack. Sen är det Hans… Sen får vi nog dra ett streck över den här delen av diskussionen…

Hans Sabelström, Centerpartiet:
Ja, då ska jag fatta mej kort. På tal om å åka långt eller så (ohörbart) xxx xxxxx xxx. Vi var på ett möte i hos (ohörbart) xxx i Mörbylilla där å då sa dom att ja det är världens ände och sen frågade dom var bor du då och jo, till världens ände å en bit till så är ni hemma hos mej… Men skämt åsido, jag är lite siffernörd så där så det är väldigt dyrt att bygga om och så vidare. Jonas har ju gjort uträkningar på vad det skulle kosta och… eh… Ja efter den skissen då som sockenföreningen har tat fram här och det skulle kosta på en årshyra med 1 550 kronor per kvadratmeter, vilket kan jämföras med nybyggnation i normal… Eh, normal bostadshus då. Där kostar det 1 600 till 1 650 kronor så det är faktiskt billigare att bygga om och då har man ändå lagt ut en… Man har ju stora gemensamhetsytor som också kommer att läggas på dom här lägenheterna som ingår där. Så att… Eh… Jag vet inte jag jag… Jag tror dom som säger det blir dyrare får uppdatera sej lite grann.

Uno Magnusson:
Mycket kort replik, Margaretha:

Margaretha Lööf-Johansson, Socialdemokraterna:
Ja, jag får jag får krupp. Det finns fler Jonas som kan räkna.

(spridda applåder)

visionsbroschyr

***

Därmed var punkt ett – den om ”Vision hela Alungården” – slut och vi hoppar en dryg timme fram i handlingen då publiken fick ställa frågor till panelen. Walle Dickson fick mikrofonen och höll en utläggning som det slog flammor om. Efter den uppträdde politikerna som om de fått nån form av blodtransfusion – svaren blev rakare och raskare.

WalleWalle Dickson vid mikrofonen.

Walle Dickson, i publiken:
Jo, å det var den fråga som vi började diskutera nämligen om våra politiker kommer att gå med på tåget när det gäller att utveckla Alungården hela visionen Alungården och jag tycker fortfarande att det är så att väldi… Alltså… Väldigt osäkra svar måste jag säga på det därför att… Vad jag tycker ni ska veta det är ju att här pågår ett arbete i flera år, alltså. Och man har tatt fram en vision som faktiskt innebär att förverkliga massor av det som kommunen vill, nämligen att föra ihop kultur, hälsa och ett äldreboende till liksom (ohörbart) xxxx xxx nånting häftigt och fint å visa upp för omvärlden och därför skulle jag fortfarande vilja ha svar på förstår ni frågan? För det är inte tydligt. Ni pratar lite om… om rivning här och lite om… om, om försäljningar där. Men… men hur står ni?

(applåder)

Uno Magnusson:
Margaretha!

Margaretha Lööf-Johansson:
Jag har bara ett svar och det är ja på allt du har sagt. Det är vår planering, det är det vi vill göra från socialdemokraternas sida en kommunal satsning så det blir det här flaggskeppet för äldrecentrum som vi har pratat om flera gånger så att… Ja… Jag hoppas att ni inte har uppfattat att jag och socialdemokraterna är otydliga för det är ett rungande ja och vi hade dessutom tider som kommunen sen då… där vi visar upp hur en modern disktrisktsköterskemottagning kan se ut på Syrenen. Jag har inte mer och tillägga, jag hoppas att det är klartext…

Uno Magnusson:
Hans. Har du… ?

Hans Sabelström, Centerpartiet:
Ja… Nej… Jag… tycker jag varit tydlig jag ska förtydliga mej. Jag… eh… vill att vi gör bygger om västra flygeln till ett trygghetsboende och följer den visionen som fanns med här. Jag tycker den är jättebra.

Uno Magnusson:
Någon mer? Henrik!

Henrik Yngvesson, Moderaterna:
Jag ser att… Först och främst måste jag bara få passa på Margaretha. Jag hoppas att den distrikstsköterskemottagningen också betalas av för landstinget eftersom… Eller hur du nu tänker. Ehh… äldrecentrum social kulturell samvaro jättegärna – har inga bekymmer med det. Trygghetsboende ser jag att vi har dom lägenheterna som är på Alunvägen som jag också gärna ser att vid ett riktigt trygghetsboende utav… utav finns även lägenheter på norr som jag ser. Eh… Västra flygeln… Mycket tveksam till att bygga om som trygghetsboende i kommunal regi, däremot så ser jag att det finns andra mö… utvecklingsmöjligheter, kulturella mötesplatser, mötesplatser mellan företagare och så vidare som den flygeln kan användas till, alternativt vandrarhem. Eh… Hälsovården? Jaadå, om landstinget är bara med och betalar sin del i detta så ska vi nog kunna lösa det också.

Uno Magnusson:
Kristdemokraterna!

Nina Åkesson Nylander, Kristdemokraterna:
Jag ska fatta mej kort. Jag håller med föregående talare, Henrik alltså. Tack.

Uno Magnusson:
Ölandspartiet!

Charlotte Barvestad, Ölandspartiet:
Jaa… Och vi vill ju också ha den här med vision Alungården, vi tycker att det verkar bra. Vi tycker att kommunen ska satsa, ja. Trygghetsboende ska finnas. Självklart. Kommunal service ska finnas. Ja. Mötesplats för alla. Ja.

Uno Magnusson:
Väns… Vänsterpartiet!

Elisabeth Cima Kvarneke, Vänsterpartiet:
Ja. Eh… Vi håller med Henrik, höll jag på att säga men vi tycker sammalunda om att trygghetsboendet ska ligga i villorna. Och att den här flygeln… Jag skulle gärna se att den såldes för en krona till sockenföreningen så att man faktiskt kan fortsätta och utöka sin verksamhet där och vad man nu kommer på. Det kommer man säkert fram till nånting vettigt. Och att man bygger ett äldreboende något längre fram i tiden – inom en tioårsperiod.

***

Frågestunden var därmed slut och Uno Magnusson tackade alla och avrundade med en förhoppning om att publiken fått åtminstone några svar på sina frågor. I denna förhoppning instämmer Alvarsamt.

Med detta blogginlägg avslutar Alvarsamt det långa ”punkt-och-pricka-referatet” från det dryga två timmar långa mötet.

alla

 

Taggad

ett eller två klick från bättre bilder

Vi lever i en tid då mycket är gratis, åtminstone på nätet, det nät som kan liknas vid ett stort smörgåsbord med oräkneliga läckerheter. Ett exempel: Det förhärskande bildbehandlingsprogrammet PhotoShop kostar ”massor av tusenlappar”. Men på nätet finns ”ungefär likvärdiga program” att hämta gratis, exempelvis GIMP 2. Ett något enklare program, lämpligt för nybörjaren är Paint.Net, och det finns många andra.

Trots alla fina gratisprogram är många bilder på nätet under- och överexponerade, oskarpa och belastade med färgstick och brus. Såna halvmesyrer finns till och med på stora företagssidor, på mediesajter och i tidningar. Man kan undra varför.

Det mest förlåtande svaret är väl ”tidsbrist”. Vi hinner inte lära oss hantverket. Det är brådis med allt. Jobbet som jag börjar med i dag skulle helst vara klart i går. Sen mobiltelefonerna försågs med kamera tar ”alla bilder av allt och alla”, men få lär sig de fotografiska grunderna, tyvärr. I stället översvämmas marknaden av program och appar med kvickfixare som ”döljer den fotografiska inkompetensen” genom olika slags effektmanipuleringar av bilden.

Kan man inte bildbehandla, och inte heller tycker sig ha tid för att lära sig det, kan man åtminstone bjuda betraktaren på avsevärt bättre bilder genom att hämta hem ett gratisprogram och lära sig att använda ett eller två musklick. Det första för att få ”rätt exponering”. Det kommandot heter vanligtvis Auto-Levels. Har man tid med ett klick till lägger man på lite skärpa (sharpening). På fem till tio sekunder har bilden förvandlats från ”skitbild” till ”klart godkänd”, se bildexemplet nedan. Den vänstra bilden är den som kom ur kameran. Den högra är den som blivit ”två klick bättre” – på mindre än tio sekunder. Tidningspapperet har blivit vitt, det finns teckning i jorden och man ser tydligt maskarna.

2klicksresultat

 

Taggad

politiker om ”vision hela Alungården”, VII

MayBrittLandinMay-Britt Landin till vänster om Elisabeth Cima Kvarneke, Vänsterpartiet.

I Alvarsamts ”punkt-och-pricka-referat” från mötet i Södra Möcklebys Folkets hus 4 juni har vi kommit fram till hur Folkpartiet ser på den av lokalbefolkningen skissade användningen av den befintliga Alungården. Moderator är Uno Magnusson.

Känner du inte till ”Vision hela Alungården” kan du få ett hum om den här.

May-Britt Landin:
Ja, Folkpartiet har förstås ingenting att säga för dom andra har sagt allt vad jag behöver säga. Men att jag vill att… Jag vill i alla fall att… det ska finnas en typ av Alungården där folk kan komma och gå för jag känner ju väldigt många här på Öland som är intresserade av att gå kunna gå dit och träffas. Och det är ju väldigt, väldigt viktigt och då måste man ju ha nån plats. Å då är ju frågan, hur gör vi… Jag sitter inte med i kommunstyrelsen och så vidare så att jag har ju inga kontroller på hela den här biten. Men att jag vill ju att dom gamla ska ha det bra och närhet till allt, sjukvård, allt ska ju vara närhet. Och dom ska ju ha samma förmåner i på södra Öland som dom har på resten av kommunen, för att dom är ju skattebetalare alla som sitter här. Det är väl det som jag kan säga, och sen har jag ju svårt att kunna… ta ut vad ekonomiskt och hela den här biten vad det är för nånting, men… Det är ju nånting vi får hjälpas åt med… och fram få fram vad som är bäst för södra Öland. Eftersom jag jobbar och verkar här så vet jag ju också det att det är viktigt att he…

Uno Magnusson:
Tack ska du ha.

I ett kommande inlägg hör vi Charlotte Barvestad, Ölandspartiet…

Taggad

Öland krymper

Redan förra året berättade Alvarsamt om hur västra Öland rasar. Och de små skreden fortsätter år efter år, årmiljoner efter årmiljoner – och till slut är hela Öland ett minne blott. Så passa på att njuta. ;)

Orsaken – om jag fattat saken rätt – är att havet frigör och spolar bort det finare materialet från stränderna. Stränderna undermineras, branterna blir ännu brantare – för att till slut rasa. Träd och buskar följer med. Ända till dess har deras rötter hållit samman branterna och när träden blir havets rov blir branterna ännu skörare. Det fina materialet i det som rasat ned förs bort av vågor och strömmar och förloppet upprepas om och om igen…

Öland_krymper_1En brant vid Södra bruket i Degerhamn. En buske har fått ge upp. Ytterligare en hänger på den så kallade gärdsgårn.

Öland_krymper_2Uppe till höger hänger ett stort sjok gräsmatta ut över kanten. Det syns ännu tydligare på bilden nedan.

överhängNu behövs bara ett regn som gör ”uthänget” tyngre för att det ska bli havets rov…

Taggad

politiker om ”vision hela Alungården”, VI

Hur ställer sig kommunpolitikerna till det av lokalbefolkningen framtagna förslaget om utveckling av Alungården? Vill man ekonomiskt stötta ”Vision hela Alungården”, eller…?

Nästa talare från mötet i Södra Möcklebys Folkets hus 4 juni är Nina Åkesson Nylander, Kristdemokraterna. Moderator är Uno Magnusson.

NinaNina Åkesson Nylander, Kristdemokraterna, och Eva Öberg, Miljöpartiet.

Nina Åkesson Nylander:
Det var intressant att lyssna på mina kollegor här för… Hur det än så tror jag inte vi inte riktigt har koll på varann var vi egentligen står i grunden i den här frågan. Äh… Det finns mycket som jag tycker om som jag redan har hört och det finns andra saker som jag tycker mindre om, men just nu så känner jag att kri… vi kristdemokrater när vi har pratat ihop oss så är det väldigt mycket som Henrik har sagt… Vi tror på ett trygghetsboende i en privat aktör nere på den västra flygeln. Vi tror inte på att den nuvarande flygeln kan bli ett äldreboende. Eh… Vi önskar att privata företag ser den västra flygeln som en bra plats att starta någonting som har med äldrecentrum att göra. Men då kommer vi till liksom… frågor lite längre fram här med befolkningsutveckling och inflyttning och vilka satsningar och sånt här och det här är en svår fråga. Eh… Du säger att vi ska prata om södra Öland, hela södra Öland, och som kommunpolitiker så har man naturligtvis hela Mörbylånga kommun, dom glasögonen på sej. Och det kan inte jag komma bort ifrån då jag sitter här. För mig är norra kommundelen lika levande som den södra, och dom glasögonen är jag stolt att jag har för det innebär att då har jag en helhetssyn på det hela… Jag vill naturligtvis återkomma sedan när vi kommer till punkt tre.

Någon ur publiken, sannolikt Walle Dickson:
Men vad vill du?

Nina Åkesson Nylander:
Ett trygghetsboende med en privat aktör…

Någon ur publiken, sannolikt Walle Dickson:
Kommunen ska inte satsa?

Nina Åkesson Nylander:
Nej. Jag återkommer gärna till punkt tre. Då kan vi prata mer om service och skola…

Uno Magnusson:
Okey. Tack.

Nina Åkesson Nylander:
Tack.

Uno Magnusson:
Du får återkomma.

I kommande inlägg möter vi May-Britt Landin, Folkpartiet.

 

Taggad
Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 77 andra följare