Månadsarkiv: mars 2012

Udden, lördag

Sol och för ovanlighetens skull vind från nordost. Rätt mycket folk på udden, många med kikare. Naturrum öppet fredag till söndag. Jag hörde årets första samtal på annat språk än svenska. Och alla med kamera plåtade Långe Jan – även jag.

Märkt

Färgchock

I dag lyste vintergäcken gul i skuggan under träden. Min tes håller, det är vår!

Bårby borg

Den ser inte mycket ut för världen, Bårby borg. Resterna av den halvcirkelformade muren ligger som en gulgrön korv i bautaformat mellan väg 136 och branten ned mot Kalmarsund strax söder om Mörbylånga.

Nakna stenar sticker upp genom det här och var befintliga jordlagret, bevuxet med mossor och enstaka grästorvor.

Fotot av min fru på toppen av murresterna ger en uppfattning av borgens storlek. Det är enorma murmassor som har rasat samman genom århundradena.

Borgen har en diameter av 150 meter, och den anses byggd under både folkvandringstid och medeltid. Här är lätt att sätta fart på sin historiska fantasi, förhoppningsvis fri från den årtals- och kungamättade historia vi matades med i skolan.

I fjärran Kalmarsund och fastlandet. Längst upp till höger ses kyrkan i Mörbylånga.

Bårby borg lär vara den enda av Ölands borgar som har en öppen sida mot en brant. Borgen skulle vara lätt att försvara.

Att stå vid det branta stupet ned mot Kalmarsund känns ödesmättat. Vad ser vi långt där borta i sydväst? Är det fiendesegel? Är det danskarna som åter ska invadera, plundra, bränna, våldta och döda? Eller är det bara dimflak i den labra brisen?

Märkt