Månadsarkiv: maj 2012

Ada Gorthon

Vid Bläsinge hamn finns ett minnesmonument från andra världskriget. För snart 70 år sedan torpederades det svenska fartyget S/S Ada Gorthon av den sovjetiska u-båten SC317 drygt två sjömil utanför hamnen. Järnmalmslastade Ada Gorthon klövs i två delar och sjönk inom femton sekunder. Fjorton man i besättningen omkom, åtta överlevde.

Ada Gorthon var bara ett av många fartyg som sänktes i Östersjön under ww2.

Om svenska fartyg som sänktes av sovjetiska u-båtar under kriget kan du läsa här.

En makalöst välpumpad sajt om tyska, men även allierade, u-båtar och andra örloggsfartyg finns här. Den innehåller också intressanta uppgifter om mängder av människor, befälhavare och bestättningsmän, deras personalier och öden. En skrämmande läsning om krigets vanvett.

Fastän det neutrala Sverige inte var med i kriget dödades under de sju krigsåren runt 3 000 svenska sjömän inom handelsflottan.

Den riktigt stora fartygsslakten gjordes på Atlanten. Man beräknar att tyska u-båtar där sänkte 23 miljoner ton fartyg och tog livet av tiotusentals besättningsmän.

Rödmurarbin

I ett tidigare inlägg berättade Alvarsamt om våra nya hyresgäster, bina. När jag nu läser WWF Eko nr 2-2012 förstår jag att det handlar om rödmurarbin.  Till dem kan man faktiskt bygga holkar som de bosätter sig i. Det behövs inte mycket till snickarkunskaper för att tota ihop en biholk.

Borra bara en massa hål i ändstycket på en plankstump som är tjugofem centimeter lång och 4,5 bred. Hålen ska vara fem till tio centimeter djupa med diametern 4, 6 och 8 millimeter.  Plankstumpen placeras ungefär en meter över backen åt söder, gärna nära nektarproducerande växter.

Taggad

Bläsinge hamn

Vill man kika på manicker, mojänger, prylar, ting, pinaler, tingestar, grunkor och don är Bläsinge hamn ett givande ställe, vackert beläget på Ölands östra sida, mittemot Färjestaden. Här finns också spontana yttringar av humor och/eller galghumor. Under sommarsäsongen håller hamnmuseet öppet. Alvarsamt hoppas kunna återkomma till det.

Om du inte har möjlighet att ta dig till Bläsinge hamn har byn en innehållsrik hemsida, fylld av hav, friska vindar och roliga initiativ.

Taggad

Kungligt praktverk gör sorti

muren2016-09-06Denna bild är tagen så sent som i september 2016. Vi ser muren genom norra delen av Näsby ned mot den ömkansvärda sortin i österhavet…

Eftersom jag aldrig sett någon bild av slutet på Karl X Gustafs imponerande mur rakt över södra Öland beslöt jag mig för att ta den själv. Den idylliska byn Näsby blev utgångspunkt för min expedition. Mot öster! En och annan låst grind och något taggtrådsstängsel stod ivägen, men uppdragets storslagenhet minimerade alla eventuella svårigheter.

Den unika bilden – för den trängtande världspressen – skulle nu bli verklighet. Jag såg den framför mig, som en uppenbarelse: Den grandiosa, välbyggda stenmuren går med kunglig elegans i vattnet och behåller sin aristokratiska resning så länge den skymtar ovanför Östersjöns glittrande vattenyta…

muren_gör_sorti_06Muren, som ingår i världsarvet, ser ännu så länge tämligen normal ut. Foto från ungefär en halv kilometer från Näsby.

muren_gör_sorti_11Växtligheten är låg; här pinar vindarna ständigt allt levande.

muren_gör_sorti_01Här och var äter sig grönskan in i den snart 360 år gamla muren.

muren_gör_sorti_15Björkarna har ännu inte helt slagit ut.

muren_gör_sorti_03Här har jag gått ytterligare några hundra meter och fotot är taget upp mot Näsby. Jag undrar om jag håller på att få solsting i hettan… Muren ser så skraltig ut.
 
muren_gör_sorti_07Nej, inte solsting. Landskapet är bedövande vackert men muren har helt enkelt fått chansera. Vad säga rojalisterna om detta!?
 
muren_gör_sorti_13”Ett upprörande kungligt förfall” eller ”ett helt normalt arbete av tidens tand”?
 
muren_gör_sorti_02Men… Hur ska det gå med min tänkta slutbild, min uppenbarelse: ”Den grandiosa, välbyggda stenmuren går med kunglig elegans i vattnet och behåller sin aristokratiska resning så länge den skymtar ovanför Östersjöns glittrande vattenyta”…
 
muren_gör_sorti_12Muren kroknar betänkligt. Vi skymtar här slutet av den… Ska den orka hålla sig uppe ända ut i Östersjöns vatten?
 
muren_gör_sorti_08Bakom detta lilla inhägnade hus ska muren vandra ut i det våta elementet – med kunglig elegans och storslagenhet…
 
muren_gör_sorti_14Det blev inget foto för världspressen. Den rojalistiska pompan och ståten gick i däck ett hundratal meter från mål. Min vision: ”Den grandiosa, välbyggda stenmuren går med kunglig elegans i vattnet och behåller sin aristokratiska resning så länge den skymtar ovanför Östersjöns glittrande vattenyta…” blev mer att likna vid ”en räddhågad badkrukas sorti till olyckskorparnas ödesmättade kraxande”. Den rojalistiska undergången är nära..
Taggad , ,