politiker om ”vision hela alungården”, avslutningen

BarvestadCharlotte Barvestad, Ölandspartiet. Till vänster Henrik Yngvesson Moderaterna och till höger Hans Sabelström, Centerpartiet.

Sista parti i Mörbylånga kommun att svara på frågan Hur ser du/ditt parti på ”Vision hela Alungården?” är Ölandspartiet. Från mötet i Södra Möckleby Folkets hus 4 juni ”hör” vi Charlotte Barvestad. Moderator är Uno Magnusson.

Charlotte Barvestad, Ölandspartiet:
Grundtanken i Ölandspartiets politik är att alldeles oavsett var i kommunen man bor så ska man ha lika rätt till kommunal service och till den offentliga servicen. Det ska inte vara avhängingt av att man bor i förstadsområden att man ska ha tillgång till äldreboende eller trygghetsboende, vilket vi inte heller har. Själv bor jag på östra Öland och jag funderar på att begära reduktion av landstingsskatten för jag är lite pisst of på det här med KLT och jag förstår att ni känner ungefär samma sak här nere. Ni är lite irriterade på att inte få tillbaka det ni betalar för. Nu vill jag säga att vår uppfattning är att man ska kunna bo på södra Öland, man ska kunna ha samma rättigheter, samma möjligheter som om man bor uppe kring Färjestaden. Vi ser gärna trygghetsboende eftersom vi vet, att finns det trygghetsboende så minskar också trycket på dom särskilda boendena. Då kan vi skjuta det lite framför oss, men vi kommer inte att kunna skjuta på det i all evighet, eftersom vi vet att dom äldre i kommunen blir fler och fler. Just nu har vi ingen kö till dom särskilda boendena, omvårdnad och demens. Men inom fem år så har den andelen av befolkningen ökat så då kommer vi att behöva fler boenden. Det… Det är bara att titta på statistiken hur den ser ut i dag och titta på och göra prognos fem år framåt i tiden. Och det måste vi ta hänsyn till. Nu sätter inte jag mig på några höga hästar och tror att jag kan påverka hela kommunpolitiken eftersom jag sitter rätt så ensam för Ölandspartiet än så länge… Men det här är nånting jag har försökt å börja driva på… Vi måste se framåt och inte säga om fem år att å, hoppsan nu har vi fler äldre som behöver nånstans och bo. Oj, ska vi börja fundera på att bygga nu och sen skjuta på det beslutet ytterligare några år framåt innan det är effektuerat. Vi måste bli bättre på att planera, vi måste bli bättre på att se var bor våra människor, var bor vår befolkning, vad finns det för behov? Skolor, äldreboenden, trygghetsboenden, hälsovård och så vidare, allt det som ligger inom kommunala kärnverksamheten. Det är vår skyldighet å se till att den finns.

Uno Magnusson:
Tack. Tack ska du har för det.

Bmmmmmmmmmmmmmm (kraftig störsignal från högtalaren)

Uno Magnusson:
I händelse av att nån har somnat till så har vi såna här väckningssignaler då och då… Det var alltså Alungården, det och vi har ju fått olika förslag. Man kan ana sej till att några trycker mer på privat ägande, privat finansiering och andra tycker att vi ska ha det här via skattsedeln – om jag förstår det här rätt. Eh… Jag tror att Eva hade en fråga till…

Eva Hansson Törngren, ordförande i sockenföreningen:
Ja, det jag tänker på det är ju att… Det är ju så viktigt att det görs en planering så att… En del säger i positiva bilden men inte nu, kanske om tio år. Andra säger privata entreprenörer som ska vi ska driva (ohörbart) xxxxx. Och då tänker jag så här att… Ja, (hel mening ohörbar) xxxx xxxx x xx privata entreprenörer xxxxxx xxxxx. Det finns inga privata stora investerare som sätter pengar här nere. Å då menar jag att en kommun måste ju ha ansvar för alla kommuninvånarna där inte dom privata aktörerna vill va.

Uno Magnusson:
Är det någon som har nån, ja… Henrik!

Henrik Yngvesson, Moderaterna:
Ja, fast… Det där med… Eh, det ju är inte riktigt helt överensstämmande… Jag hann inte mer än egentligen börja på den här posten förräns dess attr vi fick ett samtal från en person som ville öppna ett, ett trygghetsboende slash äldreboende på södra Öland. Eh… Nu… rann väl det delvis ut i sanden beroende på att det inte fanns… Hon var här och kikade på Alungården och tyckte väl att det såg intressant ut men inte tillräckligt intressant. Men ändå att det… Intresset finns för att även kunna göra eh… investeringar på södra Öland. Och lite grand som vi diskuterade trygghetsboende i Färjestaden kommer inte heller som det ser ut kommunen vara ägare och driftare utav. Utan även där en privat entreprenör i så fall. Ser… Vad gäller äldreboenden det är kommunens ensak och det ska vi driva. Helt klart.

Uno Magnusson:
Ölandspartiet!

Charlotte Barvestad, Ölandspartiet:
Ja, som jag sa den kommunala kärnverksamheten ska finnas över hela kommunen. Det spelar ingen roll om man bor i Färjestaden eller om man bor i Södra Möckleby eller om man bor i Ottenby. Man ska ha en rättighet till en kärnverksamhet som är lagstadgad och där, Henrik, kan vi inte bara förlita oss på att det finns privata entreprenörer som är villiga att satsa pengar. Vi kanske också måste hjälpa till. Och det kanske rent av e så att vi kan samsas med dom privata aktörerna, kanske att vi kan göra nånting tillsammans så att få det riktigt bra. Så självklart så ska man kunna bo kvar här om man vill och ha tillgång till kommunal service.

Uno Magnusson:
Tack. Kort! Kort!

Henrik Yngvesson, Moderaterna:
Kort replik på det här. Ja. Ehhh… Precis som jag sa. Trygghetsboende är i så fall en privat entreprenör som drift… driftar och äger. Kommunala äldreboenden är nånting annat. Det var inte där som privata entreprenörer skulle komma in.

Margaretha Lööf-Johansson, Socialdemokraterna:
Södra Ölands befolkning har rätt och betalar skatt för… att… att för att kunna få… Eh… Äldreboende av typen… särskilt boende, eh… trygghetsboende, serviceboende det ska finnas… Det ska vara kommunalt drivet, vi har med det i vårt partiprogram för nästa mandatperiod.

Uno Magnusson:
Hans!

Hans Sabelström, Centerpartiet:
Ehh… Det gjordes en enkät som gick ut här till 643, tror jag det var, och det kom in 210 svar. Och det var cirka 55-60 som ville bo kvar i… i Degerhamn, Södra Möckleby. Så att det är klart att… Vi måste försöka tillfredsställa den viljan och gå dom till mötes. Och det är klart… I Färjestan där finns ju… Det är ju ganska stort så där finns privata intressen där byggs både trygghetsboende och fiber uti till… som klarar sej själv utan (ohörbart) xxxxx. Där det inte gör det där får ju kommunen gå in och hjälpa till givetvis.

Uno Magnusson:
Tack. Vänsterpartiet!

Elisabeth Cima Kvarneke, Vänsterpartiet:
Ja, just det här med… Just äldreboende till västra flygeln det är det som är problematiskt för att om jag eller vi i Vänsterpartiet har förstått rätt så är det väldigt dyrt om inte snudd på omöjligt att få det här… få vettiga boenden helt enkelt. Utan det är väldigt små trånga små rum… Man… man får absolut inte rum med sin vävstol, man får rum med en säng i stort sett å… Jag undrar ju hur många av er som skulle vilja bo så när ni blir gamla och behöver ett särskilt boende. Då menar vi att den flygeln bör ju användas i er an… alltså i er andra kulturella aktiviteter eller nåt annat… Vad ni nu kan komma på. Trygghetsboende skulle man kunna ordna i dom villorna som finns. Fullt möjligt att få ett ordentligt bra fungerande trygghetsboende i kommunal regi – i Södra Möckleby.

Uno Magnusson:
Tack. Miljöpartiet!

Eva Öberg, Miljöpartiet:
Eh… I välfärdsberedningen har man träffat bostadsaktiebolagets vd Jonas Evebrandt och han har strängt och tydligt talat om att det blir mycket mycket dyrare att omvandla västra flygeln till boende än att… att göra nytt boende. En ombyggnad till samma syfte så att säga det… det är mycket mycket mera kostsamt och det är därför som vi säger att vi i första hand sälj västra flygeln till exempel – i första hand – också då till Sockenföreningen ordnar verksamhet som ju flera har varit inne på här. Det…. Det är alltså… Om man ska skapa ett trygghetsboende eller någon form av… av annan omsorg om äldre i… i Södra Möckleby så är nybyggnation den en… enklaste lösningen och jag använde begreppet Äppelgården som en symbol för ett modernt boende. Vi kallar det ju väldigt gärna för Fågel… gården.

Uno Magnusson:
Tack. Ölandspartiet!

Charlotte Barvestad, Ölandspartiet:
Det är sett ur Ölandspartiets synvinkel inte om, Eva, det är när… det ska finnas tillgång till trygghetsboende och äldreboende. Och man ska inte behöva flytta till Färjestaden eller Mörbylånga.

Uno Magnusson:
Tack.

Nina Åkesson Nylander, Kristdemokraterna
Kristdemokraterna lämnade in i våras en motion till kommunfullmäktige där vi vill att kommunen ska verkligen ta och titta på hela kommunen och fundera ut var nånstans behöver vi ett nytt äldreboende, alltså ett helt nytt, inte bygga ut, utan ett helt nytt, någonstans. Vi skrev inte var för det vet vi inte än. Många kanske vill s… säger så här… Ja, men det blir väl uppe i Färjestaden. Ja, det bor flest äldre där som det ser ut i dag. Men om man tittar på befolkningsutvecklingen och på åldrar så är jag jättenyfiken på vad den här utredningen kommer fram till. Vi kanske blir förvånade allihopa som sitter här och så kommer det beslut om äldreboende på södra Öland. Men det vet vi inte än. Men bara till en tredjedel. Det måste vi göra. För vi måste ha ett äldreboende till i våran kommun.

Uno Magnusson:
Kort replik, Eva!

Eva Hansson Törngren, ordförande i sockenföreningen:
Och då vill jag… Och då vill jag bara lägga till: Det är fyra mil härifrån till Färjestan och fem mil om man går ännu längre söderut. Det är lika långt åt andra hållet så att satsa här nere. Här finns det många andra saker som vi kan erbjuda till det. Så att vi välkomnar det beslutet i så fall. För övrigt så tycker jag det är förfärligt som du resonerar att där bor… att där det bor flest där ska vi ha äldrevården. Då kan vi bo i Kalmar allihop eller halva… halva Sverige flytta till Stockholm. Där bor också väldig mycket folk. Så det tycker jag inte håller riktigt utan man måste faktiskt se till andra värden i livet än att samla folk där dom redan finns.

(applåder)

Uno Magnusson:
Sen… Sen vet ju alla att det av nån konstig anledning så är det alltid längre från Färjestaden till Degerhamn än från Degerhamn till Färjestaden.

(skratt och applåder)

Margaretha Lööf-Johansson:
Ja, alla är väl klara över att den här flygeln står i beredskap för att kunna ta emot patienter direkt från sjukhuset redan nu om man är i det skedet av livet att man behöver medi… medicinsk områdnad, och vi ser ju att den här flygeln tillsammans med dom resurser som finns runt omkring går att ställa på fötter så att man får ett anpassat boende till dom olika behov man har, omedelbart och med kommunal drift. Och det är det som vi vill satsa på.

Uno Magnusson:
Tack. Sen är det Hans… Sen får vi nog dra ett streck över den här delen av diskussionen…

Hans Sabelström, Centerpartiet:
Ja, då ska jag fatta mej kort. På tal om å åka långt eller så (ohörbart) xxx xxxxx xxx. Vi var på ett möte i hos (ohörbart) xxx i Mörbylilla där å då sa dom att ja det är världens ände och sen frågade dom var bor du då och jo, till världens ände å en bit till så är ni hemma hos mej… Men skämt åsido, jag är lite siffernörd så där så det är väldigt dyrt att bygga om och så vidare. Jonas har ju gjort uträkningar på vad det skulle kosta och… eh… Ja efter den skissen då som sockenföreningen har tat fram här och det skulle kosta på en årshyra med 1 550 kronor per kvadratmeter, vilket kan jämföras med nybyggnation i normal… Eh, normal bostadshus då. Där kostar det 1 600 till 1 650 kronor så det är faktiskt billigare att bygga om och då har man ändå lagt ut en… Man har ju stora gemensamhetsytor som också kommer att läggas på dom här lägenheterna som ingår där. Så att… Eh… Jag vet inte jag jag… Jag tror dom som säger det blir dyrare får uppdatera sej lite grann.

Uno Magnusson:
Mycket kort replik, Margaretha:

Margaretha Lööf-Johansson, Socialdemokraterna:
Ja, jag får jag får krupp. Det finns fler Jonas som kan räkna.

(spridda applåder)

visionsbroschyr

***

Därmed var punkt ett – den om ”Vision hela Alungården” – slut och vi hoppar en dryg timme fram i handlingen då publiken fick ställa frågor till panelen. Walle Dickson fick mikrofonen och höll en utläggning som det slog flammor om. Efter den uppträdde politikerna som om de fått nån form av blodtransfusion – svaren blev rakare och raskare.

WalleWalle Dickson vid mikrofonen.

Walle Dickson, i publiken:
Jo, å det var den fråga som vi började diskutera nämligen om våra politiker kommer att gå med på tåget när det gäller att utveckla Alungården hela visionen Alungården och jag tycker fortfarande att det är så att väldi… Alltså… Väldigt osäkra svar måste jag säga på det därför att… Vad jag tycker ni ska veta det är ju att här pågår ett arbete i flera år, alltså. Och man har tatt fram en vision som faktiskt innebär att förverkliga massor av det som kommunen vill, nämligen att föra ihop kultur, hälsa och ett äldreboende till liksom (ohörbart) xxxx xxx nånting häftigt och fint å visa upp för omvärlden och därför skulle jag fortfarande vilja ha svar på förstår ni frågan? För det är inte tydligt. Ni pratar lite om… om rivning här och lite om… om, om försäljningar där. Men… men hur står ni?

(applåder)

Uno Magnusson:
Margaretha!

Margaretha Lööf-Johansson:
Jag har bara ett svar och det är ja på allt du har sagt. Det är vår planering, det är det vi vill göra från socialdemokraternas sida en kommunal satsning så det blir det här flaggskeppet för äldrecentrum som vi har pratat om flera gånger så att… Ja… Jag hoppas att ni inte har uppfattat att jag och socialdemokraterna är otydliga för det är ett rungande ja och vi hade dessutom tider som kommunen sen då… där vi visar upp hur en modern disktrisktsköterskemottagning kan se ut på Syrenen. Jag har inte mer och tillägga, jag hoppas att det är klartext…

Uno Magnusson:
Hans. Har du… ?

Hans Sabelström, Centerpartiet:
Ja… Nej… Jag… tycker jag varit tydlig jag ska förtydliga mej. Jag… eh… vill att vi gör bygger om västra flygeln till ett trygghetsboende och följer den visionen som fanns med här. Jag tycker den är jättebra.

Uno Magnusson:
Någon mer? Henrik!

Henrik Yngvesson, Moderaterna:
Jag ser att… Först och främst måste jag bara få passa på Margaretha. Jag hoppas att den distrikstsköterskemottagningen också betalas av för landstinget eftersom… Eller hur du nu tänker. Ehh… äldrecentrum social kulturell samvaro jättegärna – har inga bekymmer med det. Trygghetsboende ser jag att vi har dom lägenheterna som är på Alunvägen som jag också gärna ser att vid ett riktigt trygghetsboende utav… utav finns även lägenheter på norr som jag ser. Eh… Västra flygeln… Mycket tveksam till att bygga om som trygghetsboende i kommunal regi, däremot så ser jag att det finns andra mö… utvecklingsmöjligheter, kulturella mötesplatser, mötesplatser mellan företagare och så vidare som den flygeln kan användas till, alternativt vandrarhem. Eh… Hälsovården? Jaadå, om landstinget är bara med och betalar sin del i detta så ska vi nog kunna lösa det också.

Uno Magnusson:
Kristdemokraterna!

Nina Åkesson Nylander, Kristdemokraterna:
Jag ska fatta mej kort. Jag håller med föregående talare, Henrik alltså. Tack.

Uno Magnusson:
Ölandspartiet!

Charlotte Barvestad, Ölandspartiet:
Jaa… Och vi vill ju också ha den här med vision Alungården, vi tycker att det verkar bra. Vi tycker att kommunen ska satsa, ja. Trygghetsboende ska finnas. Självklart. Kommunal service ska finnas. Ja. Mötesplats för alla. Ja.

Uno Magnusson:
Väns… Vänsterpartiet!

Elisabeth Cima Kvarneke, Vänsterpartiet:
Ja. Eh… Vi håller med Henrik, höll jag på att säga men vi tycker sammalunda om att trygghetsboendet ska ligga i villorna. Och att den här flygeln… Jag skulle gärna se att den såldes för en krona till sockenföreningen så att man faktiskt kan fortsätta och utöka sin verksamhet där och vad man nu kommer på. Det kommer man säkert fram till nånting vettigt. Och att man bygger ett äldreboende något längre fram i tiden – inom en tioårsperiod.

***

Frågestunden var därmed slut och Uno Magnusson tackade alla och avrundade med en förhoppning om att publiken fått åtminstone några svar på sina frågor. I denna förhoppning instämmer Alvarsamt.

Med detta blogginlägg avslutar Alvarsamt det långa ”punkt-och-pricka-referatet” från det dryga två timmar långa mötet.

alla

 

Märkt

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: