Kategoriarkiv: Politik

makten lyder alvarsamt

I sin ledare redan 22 april i år skriver Alvarsamts då nyanställda ledarskribent Rosa-Bella Dallamares:

”Efter skandalen vid Ställplats Degerhamn finns intet förtroende för någon i maktens Sverige. Alvarsamts krav står därför kvar: Landshövdingen måste avgå. Och när vi ändå är inne på ämnet: Romson kan göra honom följe!”

I början av maj lämnade Åsa Romson regeringen. På torsdag avgår enligt riksmedier landshövding Stefan Carlsson.

Alvarsamts redaktionsledning väntar med spänning på Rosa-Bella Dallamares nästa politiska råd…

Märkt , , , ,

ks sa ja

KS i Mörbylånga sa i går ja till mitt medborgarförslag om att kommunen ska söka EU-bidrag för att bekämpa almsjukan. Bra jobbat! 😉

Förtydligande
2016-0607 skriver kommunen till mig på sitt sedvanliga kryptiska byråkratspråk:

”Medborgarförslaget besvaras, med hänvisning till en utredning som pågår och beräknas vara klar under 2016.”

Man upphör aldrig att förvånas… Vad menar man med ordet besvaras?! Jag besvarar brev och mejl. Men här… Vad är det som besvaras!? Varför ska byråkraterna hålla fast vid ett språk som ingen levande själ utom de invigda förstår?

Förklaringen är enkel: Vi ska inte förstå.
V S B

Märkt ,

mitt medborgarförslag upp i morgondagens ks

Det blir allt svårare att ta typ ”vackra broschyrbilder” av det öländska landskapet. Almsjukan, eller almdöden som jag vill kalla den, sticker överallt upp sitt fula tryne. Inom några år kan Öland ha ”sotat igen”. Effekterna blir dramatiska: Minskad turism, jordflykt, ett mer vindpinat friluftsliv. Naturen är nyckfull. Den ena förändringen skapar den andra. Djur- och växtarter kan minska i antal eller dö ut och andra kan etablera sig. Invasiva arter trycker på från alla väderstreck.

Märkligt att det är så tyst och tomt i medierna om en sjuka som på mycket kort tid kommer att förändra bilden av Öland, både den verkliga, den mediala, den turistiska. Det ska bli intressant att se om mitt medborgarförslag blir verklighet: Att kommunen verkligen söker EU-bidrag för att bekämpa almdöden. Nämnas kan att Gotland fick 35 miljoner. För de slantarna för man ett omfattande och relativt framgångsrikt krig mot sjukan. Borde inte båda Ölandskommunerna göra detsamma?!

Här kan du läsa om vad en riktig expert vet, tycker och säger. Och råder till.

En sak är säker: Den som i dag sitter på en större bildbank av ”det ännu friska och vackra Öland” sitter på en förmögenhet.

almalle_EnetriDet var en gång en allé i Enetri. Så kan småningom alla Ölands alléer och lundar se ut. I exempelvis södra England finns i dag inte en enda alm kvar. Inte en!

Märkt , , , , ,

åter till Indien!

– Jag trodde det var ett försenat aprilskämt, säger en yrvaken Sune Flisa i telefon till redaktionen nu på morgonkulan. Enligt Östran har Länsstyrelsen upphävt kommunens strandskyddsdispens och Degerhamns ställplats har därför tagit ner skylten!

Sune Flisa fortsätter:
– Jag kom hem från Indien i går efter en besvärlig bilresa. Och detta vansinne är det första som slängs i mitt ansikte. Här går inte att stanna. Makten har gett sej den på att ta död på södra Öland – med alla medel. Med hastighetsbegränsningskatastrofer, med Länsstyrelsebeslut, på alla sätt som går. Jag dricker en kopp kaffe nu och sen blir det tummen tillbaka till Indien. Där råder åtminstone nån jävla ordning och reda. Det minsta man kan begära är att landshövdingen avgår, slutar Sune Flisa och kastar på luren, rasande, kolerisk, störtförbannad.

Alvarsamts redaktion kan inte annat än instämma i Sunes krav: Landshövdingen måste avgå. Nu!

Degerhamns_ställplatsDegerhamns ställplats, november 2015. Vägen i mitten leder ut till norra pirarmen.

Märkt , ,

från polare till polare

Du som läser Alvarsamt vet att landstingsrådet Anders Henriksson (S) inte svarat på något av våra mejl, trots att landstingsdirektören och kommunikationsdirektören på informationsenheten vid landstinget har bekräftat för Alvarsamt att alla ”landstingare” ska sköta sin e-post enligt landstingets egen e-postpolicy. Det finns alltså icke definierbara gräddfiler – vad än landstingsledningen påstår.

I dagens Östra Småland (S) skriver Hans Dahlström (S) ett öppet brev till landstingsrådet Anders Henriksson (S). Inlägget slås upp på 2/3 av en helsida med foton av de båda partikompisarna, som verkligen verkar gilla varandra. Rubriken är Tappa aldrig fokus på vårdpersonalen och är en drapa om länets sjukvård och särskilt dess personal – som säkerligen gör ett bra jobb. Men vad ger kamratliga brev som detta oss andra, oss ickeanslutna till partier och fora för inbördes beundran?

Den intressanta frågan är nu om Hans Dahlström får svar från Anders Henriksson – landstingsrådet som varken svarat på två mejl från mig eller ett från Sune Flisa.

Hans Dahlströms öppna brev inleds med:
Hej Anders!
Vi är ju partikompisar och brukar heja på varandra när vi ses. Du är mitt i karriären och det sköter du bra._ _ _

Det öppna brevet avslutas:
Fortsätt Anders med ditt viktiga och framgångsrika uppdrag – och glöm aldrig personalen.
med kamratliga hälsningar
Hans Dahlström
Nybro

I ett PS hyllas till och med maten:
_ _ _Lasarettet i Kalmar har Sveriges bästa sjukhusmat. DS.

Det är kanske denna devota attityd man måste ha för att landstingsrådet ska svara. Alvarsamt följer den fortsatta hanteringen av det öppna brevet från polare till polare. På Alvarsamts ännu icke officiella toto ger svar från A H till H D och publicerat svar i Östran endast de spelade slantarna tillbaka. Uteblivet svar från A H till H D ger – för närvarande – 4 756 gånger pengarna.

Märkt ,

landstinget svarar inte på frågor men skickar e-postpolicy

Den 4 mars mejlade jag tre frågor till Landstinget, Kalmar.

  1. Vad anser landstingsledningen om att vissa politiker inom organisationen inte svarar på mejl? Är det upp till varje ”landstingare” att avgöra om en gräsrot/patient/brukare är värd ett svar eller inte? Eller är denna demokratiska rättighet ingen rättighet utan bara en chimär?
  2. Kan ni sända mig er e-postpolicy – för en sådan finns väl?
  3. Diarieförs alla in- och utgående mejl? Om nej, vilka undantas?

7 mars kommer svar från Anita Ganslandt, registrator vid Landstinget. Ingen av mina frågor besvaras men landstingets e-postpolicy bifogas. Den är – enligt bifoget – beslutad av landstingsdirektör Alf Jönsson 2013-09-16 och gäller tills vidare.

Nedan ser du sidan två av dokumentets fem sidor. Markeringen i blått är gjord av Alvarsamt. Det som står där visar att det finns personer bakom e-postadresserna på landstinget som inte sköter sin e-post enligt landstingets e-postpolicy. Exempelvis har Anders Henriksson (S) ännu inte svarat – inte ens automatsvarat – på något av mina två mejl med frågor om Mörbylånga VC:s eventuella sommarstängning, skickade 21 respektive 25 februari. Anders är landstingsråd och ordförande i landstingsstyrelsen och ansvarar – enligt landstingets hemsida – för ”övergripande frågor och ekonomi”. I begreppet ”övergripande” torde/borde även kommunikationsmetoder, som e-post, mellan folkvalda och folket ingå.

Naturligtvis kommer Alvarsamt att följa upp ämnet ”landstingets e-postpolicy och dess efterlevnad” med flera mejl till Anders och andra landstingstoppar med för oss brukare synnerligen relevanta frågor. Landstinget betalas av oss och är till för oss, folket.

Epostpolicy_1

Märkt , ,

ett första test gav nedslående resultat

Alvarsamts inledande test av våra politikers intresse för oss som valt dem blev ganska nedslående. Ett vanligtvis bra test är att ställa frågor per e-post. Ganska snart märker man vilka politiker som tar sina uppgifter på allvar – och alltså svarar. Nästan lika snabbt märker vi vilka som högaktningsfullt skiter i både oss och våra frågor och kanske även i sina jobb.

Politiker brukar säga att de vill ha ett transparent samhälle, ett samhälle där frågeställningar och beslut ska vara synliga för invånarna, brukarna, medierna, analytikerna. Och för att transparens ska uppnås måste politiker svara – ärligt – på frågor – på alla frågor. Man kan givetvis hävda att en viss fråga är omöjlig att besvara – av olika skäl – men att bara låtsas som om att man inte ser den väcker genast misstankar.

Alla som jobbat i grupp där kommunikationen brister vet att just denna brist brukar bli gruppens undergång. Information måste gå till alla i gruppen.

Som ett första test av flera kommande skickade Alvarsamt 21/2 ett mejl med fem frågor om sommarstängningen av Vårdcentralen i Mörbylånga. Frågorna mejlades till Anders Henriksson (S), ordförande i Landstingsstyrelsens presidium samt till Christer Jonsson (C) och Jessica Rydell (MP), vice ordföranden i samma presidium.

Den ende som svarade spontant var Christer Jonsson (C). Hans svar dök upp 24/2, dock utan att gå in på frågorna, vilket är helt ok då han sitter i opposition och därmed utanför besluten.

När inga nya svar dök upp skickades nytt mejl 25/2, denna gång med samma utgångsfrågor men spetsade och mixade med synpunkter, lite allmänt röriga och putslustiga för att se hur mycket ork mottagarna har för att tränga in i förståelsen av en text.

Samma datum, 25/2, svarar Jessica Rydell (MP). Den i mina ögon viktigaste frågan berör hon inte alls: Varför får inte personal vid vårdcentraler själva försöka ragga sommarfolk?

Anders Henriksson (S), ordföranden i Landstingsstyrelsen, har ännu inte svarat.

När ytterligare tester genomförts kommer Alvarsamt framöver att fördjupa frågan genom att låta landstinget centralt se på Kalmarpolitikernas sätt att bemöta frågor från brukare… Vi kollar också upp diarieföring, e-postpolicyer och hur dessa följs.

 

Märkt , ,

ett svar (onsdag 13:02)

Jonsson

Inget svar kan du läsa här.

mot nya djärva mål

Politikerna har länge sagt sig vilja utveckla södra Öland.
Som ett led i denna strävan stänger man nu vårdcentralen i Mörbylånga under sommaren.
Utvecklingen fortsätter.

Märkt , ,

podradio – den ljusnande framtid är vår…

Som Alvarsamt tidigare berättat hölls ett dialogmöte på Degerhamns Folkets hus i månadens början.

Slå på högtalarna och klicka här för att höra Alvarsamts utsände tycka till om mötet.

50 pers_möte_01Många voro kallade och många kom. Alvarsamt räknade till runt 50. Här ser vi inte alla, många sitter utanför bild.

SusanneBredesjöBudgeSusanne Bredesjö Budge är näringslivsutvecklare i Mörbylånga kommun. Hon var duktig på att hålla i taktpinnen tillsammans med Eva Hansson Törngren, Södra Möckleby Sockenförening.

ICAAnnaAnna Arvidsson bor i Grönhögen och driver ICA Nära-butiken i Södra Möckleby tillsammans med sin man Torbjörn. Anna sitter med i kommunens Näringslivsråd.

WalleDicksonAtt sätta etikett eller titel på Walle Dickson är inte helt lätt. Men skribent, poet, kulturarbetare och opinionsbildare är kanske en god början.

50 pers_möte_02Snacket går. Idéerna flödar. Kaffet blir allt viktigare i takt med ökande syrebrist.

styrkorEn lång lista styrkor och möjligheter.

svagheterOch en kortare lista svagheter och hot. Sammanställningarna är gjorda av Eva Hansson Törngren.

Susanne Bredesjö Budge, näringsutvecklare i Mörbylånga kommun, tyckte mötet blev lyckat men det var ingenting som direkt överraskade henne. Klicka här för att höra henne.

 

Märkt , ,

två brev betyder så mycket

Det kom ett pappersbrev till redaktionen. Avsändare: Sune Flisa. I brevet går Flisa hårt åt Alvarsamts redaktion och dess arbetsmetoder.

Redaktionen avvisar dock Flisas kritik.

– Vi finner den orättfärdig, säger tf nyhetschefen Allan von Kompost. Men som den strålkastare vi är i det kulturella skymningslandet ser vi det som vår plikt att publicera både Flisas kritik av Alvarsamt samt hans uppseendeväckande pappersbrev till beslutsfattarna i Mörbylånga kommun.

– Som landets enda kulturtidskrift vill vi i vår eviga sanningssökan vända på alla stenar och publicera alla slags åsikter, hur inadekvata dom än är, avslutar Allan von Kompost.

————————————————————————————————————–

Sune Flisas brev till Alvarsamt:

Som hyllad och hedrad medarbetare i Alvarsamt har jag sen en längre tid funderat över de proportionella arbetsinsatserna mellan mig och redaktionen. Jag har kommit fram till följande:

Jag levererar det sensationella materialet och ger publikationen en seriös trovärdighet. Redaktionen ger sken av att arbeta, men gör intet. Det är jag som drar skopen ur intigheten och krattar manegen för mental utveckling. Jag Sune Flisa levererar genom hårda strider och stora personliga uppoffringar medan den orimligt stora redaktionen planlöst pytsar ut lite bilder, pladdrar om väder och vind – och dricker kaffe.

Nagelfar exempelvis den famösa skandalen med chikanen i Torslunda. Vem har rivit eländet – bildligt, bokstavligen, andligt, fysiskt och psykologiskt? Jo jag, Sune Flisa! Vad har Alvarsamt gjort? Ingenting. Några av era kutryggiga goddagspiltar med frökenhänder har följt upp mina kioskvältare i ämnet och – förgäves! – försökt skopa åt åt sig hela äran av chikanens slutliga upplösning i atomer.

Sanningen är den att jag Sune Flisa precis har nedlagt fiende nummer ett: Trafikverket – i trolig men väl kamouflerad symbios med Länsstyrelsen och kommunen. Vad har Alvarsamt gjort? Ingenting. Jag Sune Flisa har nu fört över mina trupper till det förestående och avgörande slaget om hastighetsbegränsningen genom Kastlösa. Anfallsdagen är kodad till ”Dagen E”. Jag och mina mannar fokuserar på segerns sötma och ska slåss till siste man. Men vad gör Alvarsamt? Jo, kokar kaffe och berättar om ”döda almpinnar” och ”blufföretagare med hjärntorsk”.

Jag Sune Flisa fortsätter dock att leverera. Bifogas en första kanonad mot den kommunala inkontinensen i fallet ”40 i Kastlösa”. Den är skriven med mitt äldsta eldvapen, en skrivmaskin Halda-Norden från 1929 med färgbandet doppat i mitt eget svarta blod.

Publicera gärna den storslagna texten bland era puerila inlägg som Vart är vi på väg? och annan andlig gödsel som vi krigande och kulturellt högtstående människor kort och gott benämner lappri.

Jag Sune Flisa vet vart jag är på väg: Mot nya segrar.

med ödmjuka hälsningar

Eder Sune Flisa,
härförare, jonglör

suneflisa
Sune Flisa i Hälsinglands folkdräkt
vid SM i hambo i Wirse 1951. Foto: Dan
Wärnblom.

———————————————————————————————————-

 

Sune Flisas brev till kommunstyrelsen i Mörbylånga:

 

 

Flisabrev

 

Märkt , , ,

poddsändning 5 – invigning av Alunhälsans gym och friskvård

Bandet

Den 6 september blev ett viktigt datum i utvecklingen av Alungården i Södra Möckleby. Då invigdes gymmet.

Slå på högtalarna och klicka här.

Märkt ,

att styra utvecklingen – och husbilen

husbilsfronter

Snart är det val. Under det senaste året har massor av personer basunerat ut – helst så att de uppmärksammas i medierna – att de har kommit till insikt, förstått orsakssammanhangen, ser tillvaron med nya ögon och därför har anammat den föga krävande etiketteringen feminist. Redan som 16-åring upprördes jag över att mina kvinnliga kollegor hade sämre lön än jag. I dag, 51 år senare, är läget i stort sett detsamma. Ändå dränker oss politiska partier i många vackra ord som jämställdhet på alla plan och lika lön för lika arbete.

Kyss mig! Under sommarens alla cykelturer har min fru och jag säkert mött tusen husbilar. I 999 av dem satt ett par, men endast en av dessa husbilar rattades av en kvinna. Sannolikt kör lika många kvinnor som män personbil, men när det gäller husbil träder en osynlig lag i kraft: Kvinna, håll dig borta från ratten och låt mannen utföra detta ansvarsfulla arbete! Är det månne så att denna klärobskyra inställning också smyger sig in i andra samhällssfärer. Kvinna, håll dig borta och låt mannen…!

Så är det: I Saudiarabien är kvinnor förbjudna att ta körkort. I Sverige får de inte köra husbil. Och snart är det val…

PS. En bra – ja till och med banbrytande – video som speglar detta ämne ser du här.

Märkt , ,

politiker om ”vision hela alungården”, avslutningen

BarvestadCharlotte Barvestad, Ölandspartiet. Till vänster Henrik Yngvesson Moderaterna och till höger Hans Sabelström, Centerpartiet.

Sista parti i Mörbylånga kommun att svara på frågan Hur ser du/ditt parti på ”Vision hela Alungården?” är Ölandspartiet. Från mötet i Södra Möckleby Folkets hus 4 juni ”hör” vi Charlotte Barvestad. Moderator är Uno Magnusson.

Charlotte Barvestad, Ölandspartiet:
Grundtanken i Ölandspartiets politik är att alldeles oavsett var i kommunen man bor så ska man ha lika rätt till kommunal service och till den offentliga servicen. Det ska inte vara avhängingt av att man bor i förstadsområden att man ska ha tillgång till äldreboende eller trygghetsboende, vilket vi inte heller har. Själv bor jag på östra Öland och jag funderar på att begära reduktion av landstingsskatten för jag är lite pisst of på det här med KLT och jag förstår att ni känner ungefär samma sak här nere. Ni är lite irriterade på att inte få tillbaka det ni betalar för. Nu vill jag säga att vår uppfattning är att man ska kunna bo på södra Öland, man ska kunna ha samma rättigheter, samma möjligheter som om man bor uppe kring Färjestaden. Vi ser gärna trygghetsboende eftersom vi vet, att finns det trygghetsboende så minskar också trycket på dom särskilda boendena. Då kan vi skjuta det lite framför oss, men vi kommer inte att kunna skjuta på det i all evighet, eftersom vi vet att dom äldre i kommunen blir fler och fler. Just nu har vi ingen kö till dom särskilda boendena, omvårdnad och demens. Men inom fem år så har den andelen av befolkningen ökat så då kommer vi att behöva fler boenden. Det… Det är bara att titta på statistiken hur den ser ut i dag och titta på och göra prognos fem år framåt i tiden. Och det måste vi ta hänsyn till. Nu sätter inte jag mig på några höga hästar och tror att jag kan påverka hela kommunpolitiken eftersom jag sitter rätt så ensam för Ölandspartiet än så länge… Men det här är nånting jag har försökt å börja driva på… Vi måste se framåt och inte säga om fem år att å, hoppsan nu har vi fler äldre som behöver nånstans och bo. Oj, ska vi börja fundera på att bygga nu och sen skjuta på det beslutet ytterligare några år framåt innan det är effektuerat. Vi måste bli bättre på att planera, vi måste bli bättre på att se var bor våra människor, var bor vår befolkning, vad finns det för behov? Skolor, äldreboenden, trygghetsboenden, hälsovård och så vidare, allt det som ligger inom kommunala kärnverksamheten. Det är vår skyldighet å se till att den finns.

Uno Magnusson:
Tack. Tack ska du har för det.

Bmmmmmmmmmmmmmm (kraftig störsignal från högtalaren)

Uno Magnusson:
I händelse av att nån har somnat till så har vi såna här väckningssignaler då och då… Det var alltså Alungården, det och vi har ju fått olika förslag. Man kan ana sej till att några trycker mer på privat ägande, privat finansiering och andra tycker att vi ska ha det här via skattsedeln – om jag förstår det här rätt. Eh… Jag tror att Eva hade en fråga till…

Eva Hansson Törngren, ordförande i sockenföreningen:
Ja, det jag tänker på det är ju att… Det är ju så viktigt att det görs en planering så att… En del säger i positiva bilden men inte nu, kanske om tio år. Andra säger privata entreprenörer som ska vi ska driva (ohörbart) xxxxx. Och då tänker jag så här att… Ja, (hel mening ohörbar) xxxx xxxx x xx privata entreprenörer xxxxxx xxxxx. Det finns inga privata stora investerare som sätter pengar här nere. Å då menar jag att en kommun måste ju ha ansvar för alla kommuninvånarna där inte dom privata aktörerna vill va.

Uno Magnusson:
Är det någon som har nån, ja… Henrik!

Henrik Yngvesson, Moderaterna:
Ja, fast… Det där med… Eh, det ju är inte riktigt helt överensstämmande… Jag hann inte mer än egentligen börja på den här posten förräns dess attr vi fick ett samtal från en person som ville öppna ett, ett trygghetsboende slash äldreboende på södra Öland. Eh… Nu… rann väl det delvis ut i sanden beroende på att det inte fanns… Hon var här och kikade på Alungården och tyckte väl att det såg intressant ut men inte tillräckligt intressant. Men ändå att det… Intresset finns för att även kunna göra eh… investeringar på södra Öland. Och lite grand som vi diskuterade trygghetsboende i Färjestaden kommer inte heller som det ser ut kommunen vara ägare och driftare utav. Utan även där en privat entreprenör i så fall. Ser… Vad gäller äldreboenden det är kommunens ensak och det ska vi driva. Helt klart.

Uno Magnusson:
Ölandspartiet!

Charlotte Barvestad, Ölandspartiet:
Ja, som jag sa den kommunala kärnverksamheten ska finnas över hela kommunen. Det spelar ingen roll om man bor i Färjestaden eller om man bor i Södra Möckleby eller om man bor i Ottenby. Man ska ha en rättighet till en kärnverksamhet som är lagstadgad och där, Henrik, kan vi inte bara förlita oss på att det finns privata entreprenörer som är villiga att satsa pengar. Vi kanske också måste hjälpa till. Och det kanske rent av e så att vi kan samsas med dom privata aktörerna, kanske att vi kan göra nånting tillsammans så att få det riktigt bra. Så självklart så ska man kunna bo kvar här om man vill och ha tillgång till kommunal service.

Uno Magnusson:
Tack. Kort! Kort!

Henrik Yngvesson, Moderaterna:
Kort replik på det här. Ja. Ehhh… Precis som jag sa. Trygghetsboende är i så fall en privat entreprenör som drift… driftar och äger. Kommunala äldreboenden är nånting annat. Det var inte där som privata entreprenörer skulle komma in.

Margaretha Lööf-Johansson, Socialdemokraterna:
Södra Ölands befolkning har rätt och betalar skatt för… att… att för att kunna få… Eh… Äldreboende av typen… särskilt boende, eh… trygghetsboende, serviceboende det ska finnas… Det ska vara kommunalt drivet, vi har med det i vårt partiprogram för nästa mandatperiod.

Uno Magnusson:
Hans!

Hans Sabelström, Centerpartiet:
Ehh… Det gjordes en enkät som gick ut här till 643, tror jag det var, och det kom in 210 svar. Och det var cirka 55-60 som ville bo kvar i… i Degerhamn, Södra Möckleby. Så att det är klart att… Vi måste försöka tillfredsställa den viljan och gå dom till mötes. Och det är klart… I Färjestan där finns ju… Det är ju ganska stort så där finns privata intressen där byggs både trygghetsboende och fiber uti till… som klarar sej själv utan (ohörbart) xxxxx. Där det inte gör det där får ju kommunen gå in och hjälpa till givetvis.

Uno Magnusson:
Tack. Vänsterpartiet!

Elisabeth Cima Kvarneke, Vänsterpartiet:
Ja, just det här med… Just äldreboende till västra flygeln det är det som är problematiskt för att om jag eller vi i Vänsterpartiet har förstått rätt så är det väldigt dyrt om inte snudd på omöjligt att få det här… få vettiga boenden helt enkelt. Utan det är väldigt små trånga små rum… Man… man får absolut inte rum med sin vävstol, man får rum med en säng i stort sett å… Jag undrar ju hur många av er som skulle vilja bo så när ni blir gamla och behöver ett särskilt boende. Då menar vi att den flygeln bör ju användas i er an… alltså i er andra kulturella aktiviteter eller nåt annat… Vad ni nu kan komma på. Trygghetsboende skulle man kunna ordna i dom villorna som finns. Fullt möjligt att få ett ordentligt bra fungerande trygghetsboende i kommunal regi – i Södra Möckleby.

Uno Magnusson:
Tack. Miljöpartiet!

Eva Öberg, Miljöpartiet:
Eh… I välfärdsberedningen har man träffat bostadsaktiebolagets vd Jonas Evebrandt och han har strängt och tydligt talat om att det blir mycket mycket dyrare att omvandla västra flygeln till boende än att… att göra nytt boende. En ombyggnad till samma syfte så att säga det… det är mycket mycket mera kostsamt och det är därför som vi säger att vi i första hand sälj västra flygeln till exempel – i första hand – också då till Sockenföreningen ordnar verksamhet som ju flera har varit inne på här. Det…. Det är alltså… Om man ska skapa ett trygghetsboende eller någon form av… av annan omsorg om äldre i… i Södra Möckleby så är nybyggnation den en… enklaste lösningen och jag använde begreppet Äppelgården som en symbol för ett modernt boende. Vi kallar det ju väldigt gärna för Fågel… gården.

Uno Magnusson:
Tack. Ölandspartiet!

Charlotte Barvestad, Ölandspartiet:
Det är sett ur Ölandspartiets synvinkel inte om, Eva, det är när… det ska finnas tillgång till trygghetsboende och äldreboende. Och man ska inte behöva flytta till Färjestaden eller Mörbylånga.

Uno Magnusson:
Tack.

Nina Åkesson Nylander, Kristdemokraterna
Kristdemokraterna lämnade in i våras en motion till kommunfullmäktige där vi vill att kommunen ska verkligen ta och titta på hela kommunen och fundera ut var nånstans behöver vi ett nytt äldreboende, alltså ett helt nytt, inte bygga ut, utan ett helt nytt, någonstans. Vi skrev inte var för det vet vi inte än. Många kanske vill s… säger så här… Ja, men det blir väl uppe i Färjestaden. Ja, det bor flest äldre där som det ser ut i dag. Men om man tittar på befolkningsutvecklingen och på åldrar så är jag jättenyfiken på vad den här utredningen kommer fram till. Vi kanske blir förvånade allihopa som sitter här och så kommer det beslut om äldreboende på södra Öland. Men det vet vi inte än. Men bara till en tredjedel. Det måste vi göra. För vi måste ha ett äldreboende till i våran kommun.

Uno Magnusson:
Kort replik, Eva!

Eva Hansson Törngren, ordförande i sockenföreningen:
Och då vill jag… Och då vill jag bara lägga till: Det är fyra mil härifrån till Färjestan och fem mil om man går ännu längre söderut. Det är lika långt åt andra hållet så att satsa här nere. Här finns det många andra saker som vi kan erbjuda till det. Så att vi välkomnar det beslutet i så fall. För övrigt så tycker jag det är förfärligt som du resonerar att där bor… att där det bor flest där ska vi ha äldrevården. Då kan vi bo i Kalmar allihop eller halva… halva Sverige flytta till Stockholm. Där bor också väldig mycket folk. Så det tycker jag inte håller riktigt utan man måste faktiskt se till andra värden i livet än att samla folk där dom redan finns.

(applåder)

Uno Magnusson:
Sen… Sen vet ju alla att det av nån konstig anledning så är det alltid längre från Färjestaden till Degerhamn än från Degerhamn till Färjestaden.

(skratt och applåder)

Margaretha Lööf-Johansson:
Ja, alla är väl klara över att den här flygeln står i beredskap för att kunna ta emot patienter direkt från sjukhuset redan nu om man är i det skedet av livet att man behöver medi… medicinsk områdnad, och vi ser ju att den här flygeln tillsammans med dom resurser som finns runt omkring går att ställa på fötter så att man får ett anpassat boende till dom olika behov man har, omedelbart och med kommunal drift. Och det är det som vi vill satsa på.

Uno Magnusson:
Tack. Sen är det Hans… Sen får vi nog dra ett streck över den här delen av diskussionen…

Hans Sabelström, Centerpartiet:
Ja, då ska jag fatta mej kort. På tal om å åka långt eller så (ohörbart) xxx xxxxx xxx. Vi var på ett möte i hos (ohörbart) xxx i Mörbylilla där å då sa dom att ja det är världens ände och sen frågade dom var bor du då och jo, till världens ände å en bit till så är ni hemma hos mej… Men skämt åsido, jag är lite siffernörd så där så det är väldigt dyrt att bygga om och så vidare. Jonas har ju gjort uträkningar på vad det skulle kosta och… eh… Ja efter den skissen då som sockenföreningen har tat fram här och det skulle kosta på en årshyra med 1 550 kronor per kvadratmeter, vilket kan jämföras med nybyggnation i normal… Eh, normal bostadshus då. Där kostar det 1 600 till 1 650 kronor så det är faktiskt billigare att bygga om och då har man ändå lagt ut en… Man har ju stora gemensamhetsytor som också kommer att läggas på dom här lägenheterna som ingår där. Så att… Eh… Jag vet inte jag jag… Jag tror dom som säger det blir dyrare får uppdatera sej lite grann.

Uno Magnusson:
Mycket kort replik, Margaretha:

Margaretha Lööf-Johansson, Socialdemokraterna:
Ja, jag får jag får krupp. Det finns fler Jonas som kan räkna.

(spridda applåder)

visionsbroschyr

***

Därmed var punkt ett – den om ”Vision hela Alungården” – slut och vi hoppar en dryg timme fram i handlingen då publiken fick ställa frågor till panelen. Walle Dickson fick mikrofonen och höll en utläggning som det slog flammor om. Efter den uppträdde politikerna som om de fått nån form av blodtransfusion – svaren blev rakare och raskare.

WalleWalle Dickson vid mikrofonen.

Walle Dickson, i publiken:
Jo, å det var den fråga som vi började diskutera nämligen om våra politiker kommer att gå med på tåget när det gäller att utveckla Alungården hela visionen Alungården och jag tycker fortfarande att det är så att väldi… Alltså… Väldigt osäkra svar måste jag säga på det därför att… Vad jag tycker ni ska veta det är ju att här pågår ett arbete i flera år, alltså. Och man har tatt fram en vision som faktiskt innebär att förverkliga massor av det som kommunen vill, nämligen att föra ihop kultur, hälsa och ett äldreboende till liksom (ohörbart) xxxx xxx nånting häftigt och fint å visa upp för omvärlden och därför skulle jag fortfarande vilja ha svar på förstår ni frågan? För det är inte tydligt. Ni pratar lite om… om rivning här och lite om… om, om försäljningar där. Men… men hur står ni?

(applåder)

Uno Magnusson:
Margaretha!

Margaretha Lööf-Johansson:
Jag har bara ett svar och det är ja på allt du har sagt. Det är vår planering, det är det vi vill göra från socialdemokraternas sida en kommunal satsning så det blir det här flaggskeppet för äldrecentrum som vi har pratat om flera gånger så att… Ja… Jag hoppas att ni inte har uppfattat att jag och socialdemokraterna är otydliga för det är ett rungande ja och vi hade dessutom tider som kommunen sen då… där vi visar upp hur en modern disktrisktsköterskemottagning kan se ut på Syrenen. Jag har inte mer och tillägga, jag hoppas att det är klartext…

Uno Magnusson:
Hans. Har du… ?

Hans Sabelström, Centerpartiet:
Ja… Nej… Jag… tycker jag varit tydlig jag ska förtydliga mej. Jag… eh… vill att vi gör bygger om västra flygeln till ett trygghetsboende och följer den visionen som fanns med här. Jag tycker den är jättebra.

Uno Magnusson:
Någon mer? Henrik!

Henrik Yngvesson, Moderaterna:
Jag ser att… Först och främst måste jag bara få passa på Margaretha. Jag hoppas att den distrikstsköterskemottagningen också betalas av för landstinget eftersom… Eller hur du nu tänker. Ehh… äldrecentrum social kulturell samvaro jättegärna – har inga bekymmer med det. Trygghetsboende ser jag att vi har dom lägenheterna som är på Alunvägen som jag också gärna ser att vid ett riktigt trygghetsboende utav… utav finns även lägenheter på norr som jag ser. Eh… Västra flygeln… Mycket tveksam till att bygga om som trygghetsboende i kommunal regi, däremot så ser jag att det finns andra mö… utvecklingsmöjligheter, kulturella mötesplatser, mötesplatser mellan företagare och så vidare som den flygeln kan användas till, alternativt vandrarhem. Eh… Hälsovården? Jaadå, om landstinget är bara med och betalar sin del i detta så ska vi nog kunna lösa det också.

Uno Magnusson:
Kristdemokraterna!

Nina Åkesson Nylander, Kristdemokraterna:
Jag ska fatta mej kort. Jag håller med föregående talare, Henrik alltså. Tack.

Uno Magnusson:
Ölandspartiet!

Charlotte Barvestad, Ölandspartiet:
Jaa… Och vi vill ju också ha den här med vision Alungården, vi tycker att det verkar bra. Vi tycker att kommunen ska satsa, ja. Trygghetsboende ska finnas. Självklart. Kommunal service ska finnas. Ja. Mötesplats för alla. Ja.

Uno Magnusson:
Väns… Vänsterpartiet!

Elisabeth Cima Kvarneke, Vänsterpartiet:
Ja. Eh… Vi håller med Henrik, höll jag på att säga men vi tycker sammalunda om att trygghetsboendet ska ligga i villorna. Och att den här flygeln… Jag skulle gärna se att den såldes för en krona till sockenföreningen så att man faktiskt kan fortsätta och utöka sin verksamhet där och vad man nu kommer på. Det kommer man säkert fram till nånting vettigt. Och att man bygger ett äldreboende något längre fram i tiden – inom en tioårsperiod.

***

Frågestunden var därmed slut och Uno Magnusson tackade alla och avrundade med en förhoppning om att publiken fått åtminstone några svar på sina frågor. I denna förhoppning instämmer Alvarsamt.

Med detta blogginlägg avslutar Alvarsamt det långa ”punkt-och-pricka-referatet” från det dryga två timmar långa mötet.

alla

 

Märkt

politiker om ”vision hela Alungården”, VII

MayBrittLandinMay-Britt Landin till vänster om Elisabeth Cima Kvarneke, Vänsterpartiet.

I Alvarsamts ”punkt-och-pricka-referat” från mötet i Södra Möcklebys Folkets hus 4 juni har vi kommit fram till hur Folkpartiet ser på den av lokalbefolkningen skissade användningen av den befintliga Alungården. Moderator är Uno Magnusson.

Känner du inte till ”Vision hela Alungården” kan du få ett hum om den här.

May-Britt Landin:
Ja, Folkpartiet har förstås ingenting att säga för dom andra har sagt allt vad jag behöver säga. Men att jag vill att… Jag vill i alla fall att… det ska finnas en typ av Alungården där folk kan komma och gå för jag känner ju väldigt många här på Öland som är intresserade av att gå kunna gå dit och träffas. Och det är ju väldigt, väldigt viktigt och då måste man ju ha nån plats. Å då är ju frågan, hur gör vi… Jag sitter inte med i kommunstyrelsen och så vidare så att jag har ju inga kontroller på hela den här biten. Men att jag vill ju att dom gamla ska ha det bra och närhet till allt, sjukvård, allt ska ju vara närhet. Och dom ska ju ha samma förmåner i på södra Öland som dom har på resten av kommunen, för att dom är ju skattebetalare alla som sitter här. Det är väl det som jag kan säga, och sen har jag ju svårt att kunna… ta ut vad ekonomiskt och hela den här biten vad det är för nånting, men… Det är ju nånting vi får hjälpas åt med… och fram få fram vad som är bäst för södra Öland. Eftersom jag jobbar och verkar här så vet jag ju också det att det är viktigt att he…

Uno Magnusson:
Tack ska du ha.

I ett kommande inlägg hör vi Charlotte Barvestad, Ölandspartiet…

Märkt

politiker om ”vision hela Alungården”, VI

Hur ställer sig kommunpolitikerna till det av lokalbefolkningen framtagna förslaget om utveckling av Alungården? Vill man ekonomiskt stötta ”Vision hela Alungården”, eller…?

Nästa talare från mötet i Södra Möcklebys Folkets hus 4 juni är Nina Åkesson Nylander, Kristdemokraterna. Moderator är Uno Magnusson.

NinaNina Åkesson Nylander, Kristdemokraterna, och Eva Öberg, Miljöpartiet.

Nina Åkesson Nylander:
Det var intressant att lyssna på mina kollegor här för… Hur det än så tror jag inte vi inte riktigt har koll på varann var vi egentligen står i grunden i den här frågan. Äh… Det finns mycket som jag tycker om som jag redan har hört och det finns andra saker som jag tycker mindre om, men just nu så känner jag att kri… vi kristdemokrater när vi har pratat ihop oss så är det väldigt mycket som Henrik har sagt… Vi tror på ett trygghetsboende i en privat aktör nere på den västra flygeln. Vi tror inte på att den nuvarande flygeln kan bli ett äldreboende. Eh… Vi önskar att privata företag ser den västra flygeln som en bra plats att starta någonting som har med äldrecentrum att göra. Men då kommer vi till liksom… frågor lite längre fram här med befolkningsutveckling och inflyttning och vilka satsningar och sånt här och det här är en svår fråga. Eh… Du säger att vi ska prata om södra Öland, hela södra Öland, och som kommunpolitiker så har man naturligtvis hela Mörbylånga kommun, dom glasögonen på sej. Och det kan inte jag komma bort ifrån då jag sitter här. För mig är norra kommundelen lika levande som den södra, och dom glasögonen är jag stolt att jag har för det innebär att då har jag en helhetssyn på det hela… Jag vill naturligtvis återkomma sedan när vi kommer till punkt tre.

Någon ur publiken, sannolikt Walle Dickson:
Men vad vill du?

Nina Åkesson Nylander:
Ett trygghetsboende med en privat aktör…

Någon ur publiken, sannolikt Walle Dickson:
Kommunen ska inte satsa?

Nina Åkesson Nylander:
Nej. Jag återkommer gärna till punkt tre. Då kan vi prata mer om service och skola…

Uno Magnusson:
Okey. Tack.

Nina Åkesson Nylander:
Tack.

Uno Magnusson:
Du får återkomma.

I kommande inlägg möter vi May-Britt Landin, Folkpartiet.

 

Märkt

politiker om ”vision hela alungården”, V

Margaretha_NinaMargaretha Lööf-Johansson till vänster. Till höger sitter nästa talare, Nina Åkesson Nylander, Kristdemokraterna.

Vad tycker då socialdemokraterna om ”Vision hela Alungården”? Margaretha Lööf-Johansson representerade sitt parti vid politikerutfrågningen i Södra Möckleby 4 juni.

Margaretha Lööf-Johansson:
Människor ska kunna få åldras och bo där dom har verkat och levt hela sitt liv, där barnen har vuxit upp, där man har sin familjer å där man har sina släktingar. Och… Vi socialdemokrater har i vårt valprogram… en självklarhet att det ska finnas äldreboenden av olika slag, både särskilt boende om man är gammal och svag, trygghetsboende å serviceboende, kalla det vad ni vill. Men vi har hela tiden hävdat att man ska ha ett boende där folket som lever här nere ska ku… kunna hålla sig på hälso- och sjukvård. Det är en självklarhet, tycker j… Jag har hela tiden sagt att det här ska bli ett flaggskepp. Alungården ska bli ett flaggskepp när det gäller äldre… Sett ett äldre… centrum… Flaggskepp för äldrefrågor både när det gäller boende och hälsa. Det är den ena biten i den här frågan och jag tar mig friheten att prata om distriktssköterskemottagningen också eftersom den ligger här under rubriken eller… får jag det?

Uno Magnusson, moderator:
Ja.

Margaretha Lööf-Johansson:
Tack. Deeeeeeeeen 28 februari klockan 15… Den 28 septem… Mittåt. 28 augusti klockan 15, 2 september klockan 19, 8 september klockan 18 så kommer socialdemokraterna tillsammans med landstinget att rigga en modell för hur ett modernt, en modern sköterskemottagning kan se ut. Å då är ni alla välkomna, vi kommer med mer information om det. Sen den trejde frågan äldrecentrum med social och kulturell samvaro… Det är det ju redan på gång… Det är ju på gång att utvecklas. En självklarhet… Det ingår i tanken om ett flaggskepp, att Alungården ska vara ett flaggskepp när det gäller just äldrefrågor. Jag har haft förmånen å jobba på alla äldreboenden och särskilda boenden i den här kommunen och jag kan säga att… Eh… Av… goaste jag varit med om det må ändå vara nere på Alungården (ohörbart) xxxx om där nere och där man verkligen kunde se vad det betyder för människor att få åldras, vara svaga och det… Där man har levt och verkat hela livet.

Uno Magnusson:
Tack.

Nästa talare blir Nina Åkesson Nylander, Kristdemokraterna…

Märkt

politiker om ”vision hela Alungården”, IV

 HansSabelströmHans Sabelström, Centerpartiet. Till vänster om honom sitter Charlotte Barvestad, Ölandspartiet. Till höger ser vi Margaretha Lööf-Johansson, Socialdemokraterna.

Vad sa dom – egentligen?! Vad sa politikerna i klartext? Låt oss återvända till Folkets hus i Södra Möckleby där årets kanske viktigaste politiska möte om södra Ölands framtid hölls 4 juni. Alla partier var där, utom Sverigedemokraterna. Tre frågor ställdes:

1) Hur ser du/ditt parti på Vision hela Alungården?
2) Vad har begreppet ”Södra Möckleby som servicecenter för Sydöland” för innebörd för dej/ditt parti?
3) Befolkningsutvecklingen, inflyttning, vilka satsningar vill du/ditt parti göra?

Av utrymmesskäl håller sig Alvarsamt till enbart första frågan – som många gånger tangerade frågorna två och tre. Läs tidigare inlägg av Elisabeth Cima Kvarneke Vänsterpartiet, Henrik Yngvesson Moderaterna och Eva Öberg Miljöpartiet. Nedan har Hans Sabelström, Centerpartiet, ordet. Och precis som för föregående talare redovisas hans inlägg enligt Alvarsamts ”punkt-och-pricka-metod” där allt kommer med: pauser, omtag, felsägningar med mera. Som läsare kan man då – förhoppningsvis – få en korrektare och ”sannare” uppfattning av vad politikern verkligen vill – och inte vill. Moderator är Uno Magnusson.

Hans Sabelström:
Eh, ja vi från Centerpartiet vi har ju lagt en motion, eller vi har lagt flera motioner… Först efter det stängdes la vi en motion att det skulle återöppnas vilket var lovat, men så blev det inte. Sen la vi en motion, jag tror det var 2009, som sköts framför men det blev ett avslag på den. Eh… och den motionen det det stämmer mycket väl med överens med visionen här. Ja, det vi syftar på är ju trygghetsboende då, i första hand. Inte ett särskilt boende, trygghetsboende. Och jag tror ju… Det låter ju jättebra och bygga ett nytt Äppelboende här men orkar inte kommunen med att öppna befintlig byggnad då (otydligt) tror jag väldigt svårt å… å… bygga… å riva den gamla och bygga nytt så det… Det tror inte jag riktigt på, faktiskt. Så att… Vi vi förespråkar ett trygghetsboende och är beredda att driva den frågan. Vi har ju… Även om… Vi har ju eh… följt den här… visionen. Vi har ju (ohörbart) xxxx och dom vita… xxx xxx xxxx å det e beslutat och håller på att byggas xxxx xxx så att vi är beredda att fullfölja det här.

Uno Magnusson:
Då vill jag gärna att du preciserar trygghetsboende, alla kan inte dom här termerna trygghetsboende och serviceboende å…

Hans Sabelström:
Ja, nä, det det är mycket å hålla reda på 55 plus och allt vad det heter. Eh, om vi börjar med särskilt boende då är ju det biståndsbedömt, alltså att kommunen bereder platsen där och det finns personal och det hela tiden. Ett trygghetsboende där går ju inte kommunen in och betalar hyran eller så utan det är ju marknadsmässig hyra men det finns gemensamhetsutrymmen och så så man kan äta tillsammans och umgås (ohörbart) xxxx xxx lägenhet som man disponerar själv som sitt eget boende.

Uno Magnusson:
Ok.

Hans Sabelström:
Och den är handikappanpassad och så…

Uno Magnusson:
Tack för det.

 UnoMagnussonUno Magnusson höll en humoristisk och lagom seriös ton i utfrågningen i Folkets hus. Hans fru Margaretha skötte ljudanläggningen.

I nästa inlägg lägger Margaretha Lööf-Johansson ut texten…

Märkt

politiker om ”vision hela alungården”, III

EvaÖbergEva Öberg, Miljöpartiet begär ordet. Till vänster om henne sitter Nina Åkesson Nylander, Kristdemokraterna.

Tredje svaret på frågan Hur ser du/ditt parti på Vision hela Alungården? kommer från Eva Öberg, Miljöpartiet.

Moderator är Uno Magnusson och Eva Hansson Törngren hoppar in vid publikmikrofonen.

Eva Öberg:
Boende i västra flygeln har ju diskuterats i bortåt en tolv år, men det har inte funnits nåt uttalat behov, nåt uttalat önskemål om att göra det. Och vi tror ju att det allra bästa vore att sälja västra flygeln med förtur naturligtvis till sockenföreningen. I andra hand så bör den ju rivas. Den bör definitivt inte byggas om till ett omodernt eller moderniserat äldreboende med 60-talsstuk i botten med korridorer… långa korridorer till rum som ligger inte alls så trevligt fördelade som vid Äppelgården till exempel, i Färjestaden. Vi vi kan inte riktigt förstå varför man ska ha ett så föråldrat äldreboende i söder. Det är ju bättre man river den där flygeln och bygger ett nytt modernt Ä… Äppelvägen här nere i närheten utav detta fina kulturcentrum och… och som vi vill (svåruppfattat) lova. Det tycker vi är högst intressant. Eh… Dessutom så blir det ju billigare att bygga ett nytt Äppelvägen än att bygga om västra flygeln till motsvarande… boende. Nä, vi förstår alltså inte varför eh… man på södra Öland så så väldigt gärna vill ha sina äldre boende i ett… i ett 60-talshus som inte går att få modern vård… vårdtänkande i… att fungera.

Uno Magnusson:
Tack.

Eva Öberg:
Hur många sekunder har jag kvar?

Eva Hansson Törngren (som greppat publikmikrofonen):
Det beror på hur mycket du vill ha på slutet.

Uno Magnusson:
Ja, dom tickar ju iväg två gånger (ohörbart) – – – Du kan återkomma. Eva! (syftar på Eva Hansson Törngren)

Eva Hansson Törngren:
Det är intressant det du säger… Eh… Vi hävdar självklart inte nödvändigtvis att det äldreboendet måste vara i den korridoren men vi blir fruktansvärt nervösa när ni påstår att ni kan riva den, och vi blir ännu mer nervösa när ni tror att ni kan sälja en fjärdedel av ett hus, så där… Och tro att det inte kostar pengar för det vet vi att det gör det också och det vet ni också. Så vi kan inte riktigt se den bilden, men vill ni bygga… inte Äppelgården för den har vi i Färjestaden, vi vill ha nåt annat… Vi kan…

Förslag från ”någon”:
Fågelgården!

Eva Hansson Törngren:
Fågelgården eller (ohörbart) -gården.

Fråga från ”någon” i publiken, sannolikt Walle Dickson:
Är ni beredda att lägga pengar?

Eva Hansson Törngren:
Men det viktiga är då att ni tar det beslutet för då vet vi att det blir.

Eva Öberg:
Ja, vi är ju alltså beredda… att att lägga dom pengarna naturligtvis på ett… ett modernat äldreboende i stället för att försöka och göra om en en för gammal flygel till nåt som inte kommer att bli riktigt bra… Det är vi intresserade av.

 

Nu tar Alvarsamt en liten paus från politiken och presenterar några andra slags inlägg. Efter dem återvänder vi till politikerutfrågningen i Folkets hus 4 juni…

Märkt

politiker om ”vision hela alungården”, II

Vad sa – egentligen – politikerna på mötet i Södra Möckleby Folkets hus 4 juni? Alvarsamt vet. Här publiceras nästa ”punkt-och-pricka-referat”, i vilket allt som sades redovisas. Det första kan du läsa här.

Nedan svarar kommunalrådet Henrik Yngvesson, Moderaterna, på frågan Hur ser du/ditt parti på ”Vision hela Alungården”? Moderator är Uno Magnusson.

 

HenrikYngvessonHenrik Yngvesson, Moderaterna, i mitten. Till vänster om honom ser vi Elisabeth Cima Kvarneke, Vänsterpartiet, och till höger Ölandspartiets Charlotte Barvestad.

 

Henrik Yngvesson:
Vision Alungården innerymmer ganska så många olika delar, eh… precis som… som beskrivs i det här så så är det då ett äldrecentrum. Det handlar om aktivitetscenterum, det handlar om mötesplatser för företagare, det handlar om mötesplatser för kultur, det handlar om mötesplatser mellan äldre och unga. Eh… från moderat sida så ser vi inga som helst bekymmer med just dom ingångarna, utan ser det egentligen att det finns delvis redan men kan utvecklas vidare. Vi har Syrenen som dagverksamhet som kan göras mer reklam för. Vi har några bostäder som är servicelägenheter i dag som mycket väl skulle kunna bli den delen utav ett trygghetsboende som kanske delvis efterfrågas. Vi ser vad det gäller Alungårdens västra flygel att är det någon in…. entreprenör som är villig vilja driva det som ett trygghetsboende så har vi inga bekymmer med det. Men vi tror inte att det ska komma… att kommunen ska driva det som ett trygghetsboende. Vi ser hellre i så fall den möjligheten att kunna göra den till den mötesplats som bland annat södra Öland kanske skulle kunna ha behov utav. Jag pratade med Bird Life, dom som är på södra Öland… (ohörbart) – – – diskuterade – – – med Ottenby att om att bygga upp ett ornitologiskt centrum. Där sa visserligen då ja Länsstyrelsen med flera nej men där skulle kunna finnas en lämplig del tillsammans… Och sen så hitta kulturen, hitta företagarna och och använda västra flygeln kanske som en mötesplats, kanske som vandrarhem, kanske som ytterligare eh… fler olika delar, eller om någon entreprenör är villig att driva det som ett trygghetsboende så tror jag att det vore lämpligt.

Uno Magnusson:
Men… Du menar alltså att.. att ni är inte beredda att stöjda… att komma med pengar konkret, utan du menar att det ska vara entreprenörer som gör det här, eller… missförstår jag dig här?

Henrik Yngvesson:
Om du tänker dig att du vilja, att du skulle vilja driva västra flygeln som en trygghetsboende så kommer vi inte stödja att kommunen går in med pengar för att göra om västra flygeln till ett trygghetsboende till exempel. Men kan det finnas andra intressenter som som är gör är villiga att göra det så tror jag att eh… definitivt så har vi ingenting… inga bekymmer med det.

Uno Magnusson ringer i klockan. Talartiden är slut.

Fortsättning följer med Eva Öberg, Miljöpartiet.

Märkt

Politiker om ”vision hela alungården”, I

Tillbaka till politikerutfrågningen i Södra Möckleby Folkets hus 4 juni. Den får nog klassas som ett av årets viktigaste informationsmöten för boende på södra Öland. Jag har bara skummat gammelmediernas bevakning och funnit att exempelvis Östran bara skrev 18 spaltcentimeter. I notisen får ordföranden i Sockenföreningen, Eva Hansson Törngren, stå för bedömningen av utfallet: ”Några riktigt engagerande svar gavs inte från politikerna.”. Lustigt nog bevakade Expressen(!) tillställningen – i en lite annan vinkel – genom sin bloggerska: ölandsboende Nina Lekander.

Men vad sade egentligen politikerna?! Minns du? Fick du svar på dina frågor? Förvandlades den politiska dimman till en glasklar uppfattning av de lokala möjligheterna med Vision hela Alungården? Vilket parti kommer att stödja visionen – ekonomiskt, politiskt, på stubben – eller ”nån gång i framtiden”? Och viktigast av allt: Vilket parti ska du rösta på – med ledning av de svar som gavs!?

I höst är det val. Hur ska vi kunna bilda oss glasklara uppfattningar i snuttifieringens tidevarv – om informationen endast kommer från gammelmedier, ty vi kan ju inte gå på alla möten, bevaka alla utfrågningar. I Östrans 18-centimetersreferat får vi ingen uppfattning om vad politikerna levererade. För det var väl ändå politikerna som skulle tala, svara på frågor, visionera, övertyga, vinna eller förlora röster?

Alvarsamt inför nu ett nytt slags berättarteknik som redan tidigare använts i min blogg Snurrorna: Punkt-och-pricka-referatet – alltså en exakt skildring av uttryckta åsikter. I Snurrornas fall handlade det om hur lokalpolitikerna försvarade sina ställningstaganden till bygglovet för vindkraftverken i Albrunna. Inte ett ord, inte ett kommatecken ändrades; politikernas svar återgavs hundraprocentigt autentiska.

Självklart kan inte gammelmedierna anamma denna utrymmeskrävande – och många gånger tröttande – metod. Men den är intressant i vissa frågor – för de läsare som står ut med mycket dökött, långa haranger, felsägningar, omtag. Den bjuder också läsaren/lyssnaren/tittaren på en stor fördel gentemot den konventionella journalistiken: Reportern är utvisad, hens utvalda eller ratade delar av händelseförloppet har fått rött kort. Allt är med: ord, pauser, ”tänkmummel”- något jag lärde mig mycket om under mina 15 år på Sveriges Radio. Det som inte sägs är många gånger lika viktigt som det som sägs. En paus kan säga mer än en minuts övertygande prat. De åren lärde mig också hur vansinnigt svårt det är att ”tala rent, grammatiskt korrekt och begripligt utan manus”. Detta faktum bör hållas i minnet när du läser referaten. 😉

Alvarsamt presenterar nu för första gången ett antal Punkt-och-pricka-referat – om vad politikerna egentligen sade om ”Vision hela Alungården”. Först ut är Elisabeth Cima Kvarneke, Vänsterpartiet. Moderator är Uno Magnusson.

ElisabethElisabeth Cima Kvarneke, Vänsterpartiet, ses här till höger om folkpartisten May-Britt Landin.

Uno Magnusson:

Ni har fått dom här frågorna innan så ni har kunnat sitta hemma och fundera på dom och då är första frågan: Hur ser du och ditt parti på Vision hela Alungården? Och då kan vi ju, då kan vi börja med, med Vänsterpartiet, faktiskt. Elisabeth!

Elisabeth Cima Kvarneke:
Jag tycker att det är fantastiskt med alla såna här… Eh… visionära samlingar där man försöker göra någonting åt sin situation i en glesbygd och att det är naturligtvis vår skyldighet att hjälpa till i den mån det är möjligt. Jag kan inte låta bli att tänka på när jag körde ner här så grunnade jag på hur det var när Södra Möckleby faktiskt var en riktig knutpunkt, ett… nästan som en liten småstad. Kan det ha varit på 40-, 50-talet? När det verkligen fanns… Det fanns flera bagerier och konditorier, det fanns modister och det fanns skräddare och det fanns slakteri. Okey, det kan vi naturligtvis inte hoppas på i en snar framtid, men vi måste ju ändå se möjligheten… Och just det här med skilja av… Jag tycker att det är svårt och särskilja just vision Alungården… Det det är så självklart att dom här visionära frågorna är viktiga. Och som sagt var, vi i Vänsterpartiet är beredd att stödja dom så långt det går… Kanske… Eh… Just den här beredningen som var, som inte riktigt är färdig men som är svårt att svara på just den frågan kanske, men… Ja, vi tycker att det ska finnas möjlighet att bli gammal på södra Öland, man ska våga flytta hit, det ska vara möjligt att bo på södra Öland… Man måste. Ja…

Uno Magnusson:
Menar du konkret att ni är beredda att stödja, stödja det här – ekonomiskt också?

Elisabeth Sima Kvarneke:
Eh… Alltså just själva den här…

Uno Magnusson:
… så det inte bara, så det inte bara stannar vid en vision utan att det kan bli nån form…

Elisabeth Cima Kvarneke:
Ja…

Uno Magnusson:
… vi vill att det ska bli nånting konkret.

Elisabeth Cima Kvarneke:
Vad det handlar om är… Vi har ju sett hur befolkningskurvan ser ut, å vi har pratat mycket omkring detta, å det tar ungefär tio år innan ålderskurvan är sån att vi har flest personer över 80 år just på Sydöland. Den dan har vi ett utomordentligt stort behov av ett särskilt boende på södra Öland och då har vi diskuterat i… i Vänsterpartiet att varför skulle vi inte våga satsa på ett särskilt boende, ett lika vackert, särpräglat boende med alvaret och den karga naturen som finns på samma sätt som Äppelboende finns i Färjestaden. Jag är fullständigt övertygad om att vi är många som bor på an… andra delar utav ön i dag…

Uno Magnusson:
Ja…

Elisabeth Cima Kvarneke:
… skulle gärna flytta tillbaka…

Uno Magnusson ringer i klockan, talartiden är slut.

Elisabeth Cima Kvarneke:
Och många utav dom… Okey, då var det slut för den gången.

 

Fortsättning följer med kommunalrådet Henrik Yngvesson, Moderaterna.

PS. Detta inlägg var nummer 800 i Alvarsamts historia.

Märkt

den ljusnande framtid är vår, II

Innan vi analyserar vad som sades under gårdagens möte på Folkets hus i Södra Möckleby kikar vi lite på dem som yttrade sig – och några till.

personer_01Hela raddan politiker färdiga för visioner och frågestund. Endast under denna bild uppger jag partibeteckning. Från vänster ser vi: May-Britt Landin Folkpartiet,  Elisabeth Cima Kvarneke Vänsterpartiet, Henrik Yngvesson Moderaterna, Charlotte Barvestad Ölandspartiet, Hans Sabelström Centerpartiet, Margaretha Lööf-Johansson Socialdemokraterna, Nina Åkesson Nylander Kristdemokraterna, Eva Öberg Miljöpartiet. Gluggen skulle ha fyllts upp Claus Zaar Sverigedemokraterna, men han kom inte.

personer_02Folkpartiet, Vänstern, Moderaterna sida vid sida.

personer_03Eva Hansson-Törngren, ordförande i Södra Möckleby sockenförening, tog chansen att berätta lite om läget i byn. Hon hade också botaniserat i hur mycket skattepengar kommunen får in från den södra kommundelen… Mer om det i kommande inlägg.

personer_04May-Britt Landin betraktar Elisabeth Cima Kvarnekes intensiva kroppsspråk.

personer_05I mitten Henrik Yngvesson, kommunalråd, flankerad av Elisabeth Cima Kvarneke och Charlotte Barvestad.

personer_07Charlotte Barvestad, Hans Sabelström och Margaretha Lööf-Johansson.

personer_06Nina Åkesson Nylander och Eva Öberg bildade högerflank på podiet. Men bara där.

personer_10– Magister Magnusson! Eva Öberg vinkade friskt när hon ville ha ordet eller replikera. Tidigare magister Magnusson heter Uno i förnamn och var kvällens moderator. Han – debattledaren! – kom med kvällens kanske mest applåderade idé. Mer om den i kommande inlägg…

personer_08Hans Sabelström och Margaretha Lööf-Johansson i lyssnarposer.

personer_09Charlotte Barvestad visade flera gånger upp en dynamisk framtoning.

personer_11Albrunnaboende Ki Myrbäck, i mitten, frågade panelen vad som görs mot fortsatt letande efter skiffergas av Gripen Gas. Eva Öberg, ordförande i Aktionsgruppen mot fossilgasutvinning på Öland, AMFÖ, berättade att företaget mycket snart måste ansöka om förlängd prospekteringsrätt. Så snart man vet om företaget söker är man beredd att handla. Till vänster om Ki ser vi kulturarbetaren och poeten Walle Dickson.

personer_12Inmålad i hörnet står Roland Andersson med arbetsredskapet i högsta hugg.

Märkt

den ljusnande framtid är vår, I

politikermöte_1

Det blev fullt hus i Folkets hus i Södra Möckleby i kväll. Nästan alla partier kom. Bara Sverigedemokraterna uteblev av oklara skäl. Två timmar skulle mötet ta och ambitionen var sannolikt att alla efter mötet skulle förstå hur framtiden på södra Öland kommer att se ut. Sejouren tog två timmar och en kvart och jag kliade mig många gånger i huvudet. Just nu förstår jag ingenting om hur mitt liv kommer att gestalta sig – i alla fall inte på södra Öland.

Utgångsläget var tyvärr upplagt för visioner, ja rent av drömmar. Arrangörerna ställde nämligen tre frågor. De var snälla, runda, stora – och inbjudande till drömmeri. Och ger man en politiker möjligheten att drömma sig bort från verklighetens kalla villkor, röda siffror och trögtänkta motståndare får man det man erbjuder: Möjligheter till visioner och sweet dreams i vita paket med röda snören – utan förpliktelser.

Alvarsamt ska i kommande inlägg berätta mer om drömmarna och visionerna, parti för parti. Men just nu kan vi bara konstatera att vi kommer att få i stort sett allt vi vill ha: bredband, bostäder, bättre kommunikationer, bättre mobilförbindelser, bättre vägar, en Alungården i toppskick, ett fågelskådargymnasium, en bevarad skola, vatten och avlopp, tomter för en spänn. Kommunens hemsida ska dessutom börja marknadsföra kommunen – har ni hört på maken! Samma med det över decenniegamla världsarvet – det ska också börja marknadsföras, nu med nya broschyrer och inte med de gamla som diskussionsledaren Uno Magnusson hittat ouppackade i stora lådor, jag tror det var i nån Samhallokal.

I spurten reste sig en semiaggressiv Walle Dickson och menade att vi inte fått några riktiga svar om hur partierna ser på Alungårdens framtid. Då serverades vi några mindre luddiga besked i rask takt.

Fortsättning följer…

politikermöte_3Folkets hus blev till sist knökfullt. En svaghet i upplägget var att det fick drömmas alldeles för länge innan publiken fick ställa frågor.

politikermöte_5Stundtals kände jag mig uttröttad av alla visioner. Och det vet i fanken om det inte var fler än jag som kände så.

politikermöte_2Detta är bara början. Snart blev vi många fler i publiken… Dessvärre blev många frågor alldeles för långa.

politikermöte_6Uno Magnusson ledde tillställningen under uppsikt av Per Albin Hansson, statsminister 1932-1946. Utan att vara otrevlig skulle nog Uno ha kunnat hålla några långtalare i publiken i aningen stramare tyglar.

politikermöte_4I hörnet ljudtekniker Margaretha Magnusson. Till höger hennes man Uno vid pulpeten.

 

Märkt

Folkets hus 19:00 på onsdag 4 juni

Kom och lägg dig i politikerutfrågningen i Folkets hus i Södra Möckleby i morgon klockan 19:00. Alla partier i kommunen är inbjudna. Temat är utveckling och visioner för södra Öland.

Uno Magnusson håller i tåtarna och ser till att frågorna hålls lokala. Glöm rikspolitiken för en dag!

Märkt

Bra valdeltagande

Drygt 420 personer hade EU-röstat när Alvarsamt besökte vallokalen i Folkets hus i Södra Möckleby strax före stängning.

– Det gör runt 49 procent, berättade röstmottagare Bength Andersson och sken som sola. Det är ett mycket bra resultat, ungefär som för fem år sen. Men då gällde ju valet även andra saker.

Bength berättade också att få ungdomar röstar.

– Dom riktigt gamla verkar heller inte intresserade.

Stalltips, Bength?

– Miljöpartiet går framåt och Piratpartiet mister sitt mandat.

20:55 visste han inte hur rätt han skulle få, Bength Andersson…

NinniPetersson_BengthAnderssonRöstmottagare Bength Andersson, Södra Möckleby, var nöjd med valdeltagandet. I bakgrunden skrattar röstmottagare Ninni Petersson. Åt vad får förbli en hemlighet.

AnnikaMellborgAnnika Mellborg satt som grindvakt sedan klockan 16 i Folkets hus. Hennes uppgift var att dela ut valsedelskuvert.

Märkt

inte bara Färjestaden…

Man hör ofta att kommunen bara satsar i Färjestaden. Rätt eller fel, här och nu finns chansen att påverka livet och framtiden på södra Öland. Kom och lägg dig i paneldebatten i Folkets hus i Södra Möckleby den 4 juni klockan 19:00. Alla partier i Mörbylånga kommun är inbjudna och samtliga ställer upp med en representant. Temat är utveckling och visioner för södra Öland.

Många frågor kommer sannolikt att handla om allt spännande som skissas för Alungården…

Kom och gör din röst hörd. Lyssna. Tänk. Tyck till!

Visionsbroschyr

 

Märkt

Ord, ord, ord – II

Ölands Bank i Södra Möckleby fimpar luman och drar norrut. Den politiska ledningen i kommunen stärker medborgarnas mod genom uppmuntrande tillrop i den lokala medievärlden.

I Ölandsbladet säger exempelvis kommunalrådet Kent Ingvarsson, med bostad i servicecentrumet och centralorten Färjestaden: Vi vill ju vara med och utveckla Södra Möckleby till en centralort och ett servicecentrum på södra Öland.

Eftersom han vill det tillägger han: Och då är det naturligtvis besvärligt med varje indragen service.

Så talar en riktig ledare!

Problemet är löst.

V S B