Kategoriarkiv: Utnämningar och prisbelöningar

postum Carnegiemedalj

Gösta WahlgrenLokalhistorikern Gösta Wahlgren i berättartagen på Alungården i Södra Möckleby.

Av de många förlisningar som Gösta Wahlgren berättade om på Alungården i onsdags väljer Alvarsamt att återge den om ångaren Nils.

På Nils jobbade bland andra tre sjömän från Degerhamn: Förste eldaren Karl Norberg, hans son matrosen Emil Norberg och matrosen Jan Hildingsson.

Ångaren Nils gick ut från Stockholm i januari 1929. Hon var lastad med fotogen och salt. Ganska snart blåste det upp. Den 15 januari fick man stora problem i orkanvindarna. Man var då nordost om Västervik. Två dygn senare kom dråpslaget. Ångaren Nils rände på grund för att kort därefter sjunka.

Klicka här för att höra Gösta Wahlgren berätta:

Ett pressklipp från 2 april 1929 berättar att eldaren Karl Norbergs bragd blev ihågkommen under påskdagens högmässa i Södra Möckleby kyrka. Där överlämnades Carnegiestiftelsens bronsmedalj till änkan Gerda Kristina Norberg av kyrkoherde Adolf Simonsson. Carnegiestiftelsen gav henne också tusen kronor och en livränta på 600 kronor om året, i dagens penningvärde drygt 17 000 kronor.

Norbergs-gravsten_S-Möckleby-kyrkogårdFamiljen Norbergs gravsten på kyrkogården i Södra Möckleby. Efter att ha skött om sin mamma i 42 år sökte Emil upp sin ungdomskärlek. Hon var då änka och bodde i Stockholm och flyttade ned till Emil. De två fick sina sista år tillsammans i Albrunna.

Märkt , , ,

Sune Flisa medaljeras med internationellt pris

Vår käre ledarskribent Sune Flisa förärades i morse Nordiska Kommuners och Högskolors Förenade Kunskapsakademiens högsta kulturutmärkelse, den så kallade ”Vitterhetskraschanen” i vitt guld med rödvit vimpel och indigoblått band.

Sune Flisa mottog utmärkelsen och 150 000 belgiska euromynt under en ceremoni i Riksdagens Allmänna Kyrka, RAK. Kraschanen överräcktes av från Bryssel uppreste Överceremonimästare Bertwald Rundkopf från EU:s Kulturråd, EUKR. Stockholms Småfioler spelade Ölandssången på blockflöjt medan motiveringen till det storartade priset rullades upp på storbildsskärmar i sakristian i Stockholms Lillkyrka och på kafédasset vid aphuset på Zoo i Bryssel:

Sune Flisa har med en obestridlig och okuvad stridslust gått till attack mot tidens pjoller och maktens dekadens. I alla slags medier, gamla som nya, från rökpuffsnotiser på alvaret till analyserande verk i sin egen digitala tidning ”Stridsvrålet”, har han hövligt och genomtänkt genomskådad pajasernas konster och grimaser för att med laserstyrd precision sätta in sina träffsäkra dolkstötar i den intet ont anande fienden. Inte ens i minsta bisats gives en strimma hopp om nåd. Därför krönes i dag Sune Flisa med vår allra heligaste hedersbetygelse, ”För tapperhet i strid, av tolfte ordningen”.

Alvarsamt instämma till fullo i lovsången och önska Sune Flisa lycka till. Redaktionen vill dock inte bara instämma utan även stämma – i bäcken – och redan nu säga blankt nej till eventuellt nya och större honorarkrav från gode Sunes sida. Arvoderingen är redan i dag ”starkt betungande för Alvarsamts kulturredaktion, personalavdelning, marknadsföringsenklav och stridsledningscentral”.